HISTORIA OBRAZU MATKI BOSKIEJ WATYKAŃSKIEJ

       Zbliżał się rok 1982: 600-lecie Jasnej Góry. Świadomość roli tego świętego miejsca

w życiu narodu polskiego spowodowała, że do jubileuszu przygotowywała się cała wierząca część naszego społeczeństwa, a zwłaszcza te ośrodki życia religijnego,

które z Częstochową były złączone szczególnymi więzami.
Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi od samego początku "patrzy ku Jasnej Górze".

W miesiąc po erygowaniu parafii (1 VIII 1926 r.), pierwszy jej proboszcz,

ks. Dominik Kaczyński z grupą wiernych wybrał się pieszo do Częstochowy,

by przez pośrednictwo swej patronki Matki Boskiej, wyjednać Boże błogosławieństwo

w tworzeniu nowej wspólnoty wiary oraz w pracach przy budowie tej świątyni.

Zainicjował tym sposobem do dziś trwające piesze pielgrzymowanie

w sierpniu z Łodzi do Częstochowy.
Pomimo tak ścisłych relacji z Jasną Górą,

kościół przy ul. Łąkowej nie posiadał wizerunku Czarnej Madonny.

W 1986 roku z okazji zbliżającego się w jubileuszu 60-lecia parafii zaczęto czynić starania, aby taki obraz znalazł się w kościele. Ustalono, że z wystrojem kościoła,

zbudowanego w stylu bazylikowym, ozdobionego freskami i sgraffitami,

z płaskorzeźbą nad głównym ołtarzem Zwycięskiej Niepokalanej, najbardziej  harmonizowałaby mozaika, taka jaka znajduje się w grotach bazyliki św. Piotra na Watykanie, w polskiej kaplicy.

Postanowiono więc,  zamówić wykonanie obrazu-mozaiki w Rzymie.
W Polsce w tamtym czasie wprowadzono jednak stan wojenny, który uniemożliwił pełniącemu wtedy funkcję proboszcza  księdzu Bogdanowi Dziwoszowi w odbyciu podróży do Rzymu

i sfinalizowaniu zamówienia obrazu.
Wiosną 1982 r. dotarła do Łodzi wiadomość, że Ojciec Święty Jan Paweł II,

w związku z przebudową polskiej kaplicy na Watykanie, wyraził życzenie,

by mozaikowy obraz zastąpić malowaną kopią Jasnogórskiego Obrazu,

otrzymanego od ojców paulinów

i diecezji częstochowskiej podczas pierwszej swojej pielgrzymki do Ojczyzny.
Wobec takiego obrotu sprawy, 24 czerwca 1982 r. ks. proboszcz

postanowił poprosić Ojca Świętego o mozaikę.
Opis obrazu -historyczno-artystyczny wykonała firma

Studio del Mosaico della Rev. Fabbrica di S. Pietro in Vaticano.

  

       W jaki sposób obraz znalazł się w Watykanie: ksiądz Alfons Skoniecki, obywatel amerykański polskiego pochodzenia,

proboszcz parafii świętego Piotra i Pawła w mieście Three Rifers  (USA) w czwartą rocznicę swoich święceń pragnąc uczcić Dziewicę Maryję,

której zawdzięczał cudowne uzdrowienie, pragnął wypełnić złożony ślub fundując budowę kaplicy, którą urządzono 1957 roku w Grotach Watykańskich

i poświęcono Matce Boskiej Częstochowskiej. Miejsce tej Maryjnej pobożności inaugurował w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej roku 1958 kardynał Federico Tedeschinii, który konsekrował kaplicę i poświęcił Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, której cała kaplica jest dedykowana.
         Opis obrazu:Obraz Mozaikowy Matki Boskiej Częstochowskiej

o wymiarach 1,4 m x 0,74 m, został wykonany w latach 1957-1958 przez prof. Virgilio Cassio bezpośrednio na specjalnej zaprawie uformowanej

na zbrojonym blejtramie żelaznym, obramowanym ceownikiem z brązu o wymiarach 15 mm x 15 mm.

Drogocenne szkliwo polichromiczne, doskonała reprodukcja oblicza Dziewicy i Dzieciątka Jezus, złociste tło utworzone z XIII-wiecznych kostek - takich samych jakich użyto do wyłożenia, absydy bazyliki św. Jana na Lateranie - sprawiają, że Obraz jako całość stanowi autentyczne dzieło sztuki,

powstałe z 45000 elementów wyprodukowanych ponad 300 lat temu, tj. 1720 r. przez Watykańskie Studium Mozaiki.

Szaty Świętych Postaci wykonane ze szkliwa falistego, uzyskanego przez specjalne młotkowanie, przykrawanie i żłobienie srebra, pozwoliło wydobyć pożądane światłocienie i nieodparte wrażenie srebra antycznego. Artystyczne aureole ze złoconego srebra, połączone z koronami wytłoczonymi

w identycznym metalu, zostały wykonane w tym samym czasie przez snycerza rzymskiego - Bortolottiego. Ten Obraz, przed którym w ciągu 24 lat przeszły niezliczone rzesze wiernych z całego świata, a wśród nich liczni przedstawiciele polskiej emigracji, przeznaczony obecnie dla kościoła

Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, został zastąpiony przez artystyczny Wizerunek, namalowany na specjalnym drzewie żywicznym przez Annę Torwirtową,

i umieszczony w niedawno powiększonej kaplicy polskiej, poświęconej przez Ojca Świętego Jana Pawła II z racji 600-lecia Jasnej Góry.          

         

31 sierpnia 1982 r. z okazji wprowadzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Watykanu do kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej

w Łodzi Ojciec Święty przesłał Ordynariuszowi Łódzkiemu następujące orędzie (telegram): Jego Ekscelencja najdostojniejszy Ksiądz Biskup Józef Rozwadowski Ordynariusz Diecezji Łódzkiej.

          "Przekazując na ręce czcigodnego księdza biskupa wizerunek Bogarodzicy

z dawnej kaplicy polskiej bazyliki św. Piotra na Watykanie jako dar dla kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, gorąco pragnę,

aby ten święty znak umacniał i poszerzał tę głęboką więź, jaka łączy Diecezję Łódzką ze Stolicą Apostolską.
Wespół z pielgrzymami powracającymi z Częstochowy z jubileuszowych uroczystości 600-lecia obecności obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w naszej ojczyźnie oraz z całą wspólnotą parafialną i diecezjalną zgromadzoną wokół swoich pasterzy, klękam w kornej modlitwie przed naszą Matką i Królową, 
prosząc o łaskawą opiekę i wstawiennictwo u jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa,

który jest naszą Drugą, naszą Prawdą i naszym Życiem.
            Drogim braciom w biskupstwie: Józefowi ordynariuszowi diecezji i jego współpracownikom: Janowi, Bohdanowi i Władysławowi, duszpasterzom, rodzinom zakonnym, wszystkim wiernym, którzy będą nawiedzać ten wizerunek Bogarodzicy z serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa:
w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego

                                                                                                                          Jan Paweł II Papież."
 

 

Uroczystość powitania obrazu w naszej parafii  wypadła imponująco, przy niezliczonej liczbie wiernych duchowieństwa, a zwłaszcza uczestników jubileuszowej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Mszy świętej przewodniczył homilię wygłosił biskup Józef Rozwadowski, ordynariusz łódzki. Mozaikową Ikonę tymczasowo ustawiono przy ołtarzu głównym na solidnym stelażu metalowym.

Wkrótce rozpoczął się remont kaplicy bocznej w wieży, gdzie na stałe obraz miał być umieszczony. Prace adaptacyjne trwały półtora roku. W kaplicy zbudowano nowy ołtarz soborowy z granitu, położono nową posadzkę marmurową

i taką samą okładzinę ścian. U wejścia założono piękną kratę z metalu oksydowanego i z mosiężnych elementów ozdobnych, nawiązujących do herbu papieża Jana Pawła II. Obraz zawieszono na głównej ścianie kaplicy w stiukowej

i złoconej ramie o harmonijnych proporcjach. Wewnątrz tej ramy, a pod mozaiką, umieszczono symbol papiestwa ze spiżu: tiara na skrzyżowanych kluczach. Na bocznej ścianie kaplicy znajduje się jeszcze jeden obraz, obraz świętego Maksymiliana Kolbe, syna tej ziemi,"Rycerza Niepokalanej" kanonizowanego w roku Jasnogórskiego jubileuszu i w roku obdarowania Kościoła łódzkiego drogocenną mozaiką.
Na poświęcenie tak przygotowanej kaplicy został zaproszony kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Pobyt Prymasa Polski  
w Łodzi, był wielkim wydarzeniem, szeroko komentowanym przez prasę różnych orientacji, nie tylko lokalną.  

Przyczynił się tym samym do upowszechnienia wiadomości o Madonnie Watykańskiej w Łodzi.Wyjątkowego rozgłosu mozaikowy obraz Jasnogórskiej Pani doznał podczas największego wydarzenia

w dotychczasowej historii naszego miasta, jakim niewątpliwie była wizyta Jana Pawia II we włókniarskim grodzie.

 

DSC_0190.PNG
W przypadku zbyt dużej strony, proszę skorzystać ze skalowania strony Ctrl +, Ctrl -

Strona jest szyfrowana i posiada stosowny certyfikat.

AKTUALIZACJA 14.08.2022

LOGONASTRONE22.jpg

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi
dekanat Łódź-śródmieście

  • Facebook
  • YouTube