POMNIK KATYŃSKI

    

       Nasza parafia obchodzi swój odpust 15 sierpnia w rocznicę „ cudu nad Wisłą”.

Tego dnia w 1990 w siedemdziesiątą rocznicę, wmurowano akt erekcyjny pod pomnik w pobliżu świątyni, kiedy to już trwała

jego budowa. Prace nad nim (projektowe, kosztorysowe, budowlane, gazowe, oświetleniowe) sfinansowano ze składek

członków, którzy wzięli udział, także w budowie.  Członkowie mieli powiązania rodzinne z osobami pomordowanymi

w tamtych okolicznościach.

Głównym wykonawcą rzeźby pomnika był, artysta rzeźbiarz Włodzimierz Ciesielski.

 

16 września 1990 roku, nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika katyńskiego, który w tamtych czasach,

był pierwszym pomnikiem upamiętniającym  wydarzenia katyńskie, stojącym na otwartej przestrzeni miejskiej.

W cokole pomnika, umieszczono urny z ziemią z dołów śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje oraz zamontowano

na nim znicz gazowy, aby dzięki temu ogień mógł płonąć nieustannie.  

 

Odsłonięcia dokonały wdowy zamordowanych a symboliczny ogień zapalili prawnukowie pomordowanych.

Pomnik poświęcił biskup Władysław Ziółek - Ordynariusz Diecezji Łódzkiej w asyście księdza prałata profesora

Zdzisława Peszkowskiego - kapelana Rodzin Katyńskich oraz duchownych wyznań:

ewangelickiego, prawosławnego i mojżeszowego.

 

Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Katyńskiego odbyło się przy ceremoniale wojskowym wraz z pocztami,

kompanii wojska, policji, straży pożarnej i harcerskich z ZHR i ZHP.

Po kilku latach w 1995 i następnie w 2000, w kolejne okrągłe rocznice zbrodni, przy pomniku odsłonięto i poświęcono

tablice epitafijne, upamiętniające około 400 osób zamordowanych, spośród  rodzin członków Stowarzyszenia.

Tablice tworzą z pomnikiem kompozycyjną całość. Zostały zgrupowane w czterech kamiennych blokach:

Katyń - Kozielsk, Charków - Starobielsk, Miednoje - Ostaszków i miejsca nieznane Ukraina Zachodnia i Białoruś – Zachodnia.

Zawierają one imiona i nazwiska oraz stopnie zamordowanych.

W 2006 roku na wniosek Stowarzyszenia, Rada Miejska w Łodzi, w miejscu na którym usytuowano pomnik nadała nazwę

Plac Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Na placu tym i przed Pomnikiem Katyńskim odbywają się uroczystości związane

z rocznicami Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (kwiecień), oraz agresji Rosji Sowieckiej na Polskę (wrzesień).

1/1

1/1
W przypadku zbyt dużej strony, proszę skorzystać ze skalowania strony Ctrl +, Ctrl -

AKTUALIZACJA 15.09.2020r.

SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ W ŁODZI

dekanat Łódź-śródmieście

Strona jest szyfrowana i posiada stosowny certyfikat.

     Lokalizacja

Parafia Rzymskokatolicka

MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ
w Łodzi

ul. Łąkowa 27

90-554 Łódź

E mail: parafiambz-1926@o2.pl

(kontakt do kancelarii)

konto bankowe:

PKO B.P.

Oddział 5 w Łodzi
12 1020 3408 0000 4902 0157 2288

W ramach ustawy z 25 maja 2018r. wejście do świątyni i uczestnictwo we wszelkich obrzędach liturgicznych, a także we wszelkich procesjach wychodzących z świątyni jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w postaci zdjęć i filmów wykonywanych przez osobę upoważnioną przez księdza Proboszcza na stronie parafii i fanpage parafii. Dane osobowe są wyłącznie w posiadaniu zarządcy strony i nie są przekazywane nigdzie, prócz wspomnianych form. Chyba, że osoby na zdjęciach wyrażą chęć, za zgodą autora zdjęć do ich wydania w formie innej niż wspomniane.

 

W przypadku większych uroczystości, osoby upoważnione przez księdza Proboszcza, będą wykonywać zdjęcia i filmy, które mogą być umieszczane na innych stronach internetowych. W ramach tej ustawy, istnieje prawo do bycia zapomnianym i zgodnie z nim, w przypadku odnalezienia siebie na zdjęciach istnieje możliwość zamazania twarzy lub usunięcia zdjęcia. W tej sprawie prosimy o kontakt z zarządcą strony parafialnej na której znajdują się zdjęcia.

Zdjęcia są własnością parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi i autora zdjęć. Wykorzystywanie zdjęć i kopiowanie do celów wszelakich bez zgody autora, surowo wzbronione.
Istnieje możliwość wynajęcia fotografa parafii na chrzty i inne uroczystości w naszej świątyni. Kontakt do zarządcy strony.
Właścicielem witryny jest Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. Stroną zarządza - Kamila Rudkowska - mbzlodz@gmail.com ( sprawy do zarządcy)