ARCHIWUM WYDARZEŃ

Msza święta dziękczynno-błagalna na zakończenie roku kalendarzowego 2019r.
31.12.2019r.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
O godzinie 18;00, rozpoczęła się 
Msza Święta na zakończenie 
roku kalendarzowego.
Dziękowaliśmy za wszelkie dobro
i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo
na nadchodzący Nowy Rok. 
Koniec roku to, także czas podsumowań. Podczas homilii,
ksiądz Proboszcz, przedstawił sprawozdanie z pracy
i posługi w parafii.
Zgromadziliśmy się aby uczestniczyć w dziękczynieniu Bogu za mijający rok.
Może nie wszystko co działo się było po naszej myśli, ale Bóg nie patrzy na nasze życie przez pryzmat roku, ale poprzez całe nasze życie. 
On wie co jest dla nas najlepsze by doprowadzić nas do zbawienia. 
Koniec roku to także, czas podsumowań. 
Mamy za co dziękować Bogu. Udało się po 5 latach zakończyć renowację zewnętrznej części kościoła i wieży.  Oficjalnie trzeba powiedzieć,
że przy dużym wsparciu finansowym Urzędu Miasta Łodzi ( ponad 50%.
Dziękujemy za składane ofiary, które pokrywały pozostałe koszta renowacji.
Ostatnią brakującą kwotę, udzieliła w formie pożyczki Kuria,
która rozłożyła spłatę długu na dwie raty. Do spłacenia jest jeszcze 50 tysięcy zł.
Koniec roku, to także czas by podsumować statystykę w  sakramentach św.
Statystyka co do roku poprzedniego jest niestety zaniżona. 
Chrzty 101 ( 2018r. - 120), sakrament małżeństwa 27 par ( 2018 - 31 par).
Komunii św. w skali roku około 40 tysięcy zostało udzielonych.
Pożegnaliśmy 137 osób a w 2018 132..
Zapraszamy do wysłuchania homilii.
Mamy nadzieję i serdecznie zapraszamy osoby,
które sprowadzają się na teren parafii,
aby odnalazły drogę do naszej świątyni i włączyły się czynnie w jej życie. 
Nowy rok to nowe wydarzenia.
Czeka nas 100 rocznica Cudu nad Wisłą oraz 100 lecie utworzenia naszej łódzkiej diecezji.
Już dziś zaczynamy się przygotowywać do tych wydarzeń. 
Wielkim pragnieniem, jest aby rozpocząć renowację organów
w 2020 roku, aby mogły zabrzmieć z całą swą mocą.
Nadzieja jest, że z Bożą i ludzką pomocą,
uda się zrealizować to dzieło.
Nabożeństwo dziękczynno-błagalne.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Po Mszy św. około 19, rozpoczęło się 
nabożeństwo na zakończenie roku.
Przepraszaliśmy Boga, za wszelkie zło uczynione w mijającym roku,
dziękowaliśmy za otrzymane łaski oraz doświadczenia jakimi obdarzył nas Bóg,
aby doprowadzić nas do zbawienia.
Błagaliśmy aby nadchodzący rok,
obfitował w Boże błogosławieństwo 
i przyniósł światu upragniony pokój i zgodę.
Święto Świętej Rodziny. Jezusa, Maryi i Józefa.
29.12.2019r.
Święta Rodzina to niedoścignięty wzór dla każdej rodziny.
Naśladować ją trzeba przez ufność i zawierzenie Bogu.
Zawierzać nawet gdy po ludzku nie widzimy wyjścia.
Dziś Kościół przeżywał Święto świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. 
Obchodzone jest zawsze w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu.
Modliliśmy się dziś szczególnie za nasze rodziny. Polskie rodziny. 
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Zapraszamy do wysłuchania homilii.
Dzisiejszy świat zapomina o Bogu. Klimat jaki panuje nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi dzieci w rodzinach. 
Spoiwo każdej rodziny do miłość ofiarowana dzieciom, przez dzieci rodzicom i małżonkom sobie nawzajem. 
Brakuje dziś miłości. rodziny przeżywają kryzysy, rozstania na których najbardziej cierpią dzieci, w których sercach pozostaje skaza i trauma.
 Myśli nasze biegną dziś do naszych rodzinnych domów. Może nie były wzorcowe, ale zapewne w jakiś sposób doświadczaliśmy miłości.
To nas ukształtowało. 
 
Módlmy się dziś za nasze rodziny. Polskie rodziny, które przeżywają kryzysy zwłaszcza duchowe.
W czasie kiedy jest tak modna inna ideologia. Dwie mamy, czy dwóch ojców. 
Módlmy się aby rodziny były Bogiem silne. Wtedy przetrwamy jako naród i damy wzorce kolejnym pokoleniom. 
Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msza św. Pasterska
25.12.2019r.
O północy rozpoczęła się wyjątkowa liturgia, jedyna w roku. Msza św. na którą przybywamy jako pasterze,
by powitać nowonarodzonego Jezusa.
Liturgia rozpoczęła się cichym przejściem do żłóbka, gdzie poprzez okadzenie i odmówieniu wyjątkowej modlitwy, 
w procesji kapłani z Liturgiczną Służbą Ołtarza szli do ołtarza.
Na pasterkę, przybyło bardzo wielu parafian a także gości. 
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Proboszcz.
Tradycją już jest, że pod koniec Eucharystii, zostaje rozdany wiernym opłatek, aby wierni wraz z kapłanami, dzielili się nim, by czuć się jako jedna wielka rodzina. 
Choinka przed żłóbkiem, została ubrana serduszkami z dobrymi uczynkami,
które dzieci wykonywały podczas Adwentu.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Zapraszamy do wysłuchania homilii.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Przy dzieleniu opłatkiem, przygrywały kolędy co sprawiało,
że ta chwila była naprawdę wyjątkowa.
III dzień rekolekcji adwentowych. IV niedziela adwentu.
22.12.2019r.
W niedzielę przeżywaliśmy ostatni dzień skupienia adwentowego. 
press to zoom
Msza święta o godz. 9:30.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
W homilii, usłyszeliśmy dziś o odwadze św. Józefa i pełni wiary i zaufania Bogu.
Po co świętujemy
i dla kogo to wszystko. 
Przypomnijmy sobie,
że najważniejszy jest Jezus, który do nas przychodzi by nas zbawić.
Zapraszamy do wysłuchania homiii.
Msza święta o godz. 11:00.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Podczas Mszy św, o godz. 11:00, ksiądz Tomasz przedstawił kopię wizerunku św. Józefa Kaliskiego namalowanego przez nieznanego autora.
Dzieci z zaciekawieniem patrzyły na obraz i podziwiały jego piękno.
Obraz przedstawia, dokładnie św. Rodzinę. 
Warto przyjrzeć się sposobowi trzymania za ręce św. rodziny. 
To Jezus prowadzi rodziców. 
Dajmy się i my w taki sposób prowadzić Jezusowi.
Zapraszamy do wysłuchania homiii.
Pod koniec Eucharystii, zostały nagrodzone dwie dziewczynki, 
za wykonane zadania podczas czasu adwentu.
Spotkanie świąteczne Dziecięcej Rodziny Sercańskiej, Sercańskiej Rodziny Świeckich, Scholi parafialnej
i Liturgicznej Służby Ołtarza
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
O godzinie 16:00, w dolnym kościele, rozpoczęło się spotkanie wyżej wymienionych grup parafialnych.
Przede wszystkim nie zabrakło dzieci, które z radością przeżywały ten wyjątkowy czas.
Na spotkanie przybyli ks. Proboszcz, ks.Tomasz i ks. Henryk wraz z siostrą Ludmiłą i siostrą Zuzanną.
Na początku ks. Proboszcz rozdał przybyłym opłatek
a  ks. Tomasz odczytał Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela.
Przy brzmieniu kolęd, z radością wszyscy ruszyli
by łamać się opłatkiem, życząc sobie wszelkiego dobra.
Na spotkaniu, nie zabrakło barszczyku i pierogów.
Sałatek i innych pyszności przygotowanych przez chętnych.
Pod koniec w imieniu świętego Mikołaja,
nasi księża rozdali podarki najmłodszym.
relacja multimedialna wkrótce
... a dzień wcześniej
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
W sobotę 21 grudnia, dzień przed spotkaniem, dziewczynki z pomocą mam, lepiły pierogi na niedzielę.
Chłopcy z księdzem Tomaszem ustawiali ławki, aby każdy mógł znaleźć dla siebie miejsce we wspólnym świętowaniu.
II dzień rekolekcji adwentowych
21.12.2019r.
W sobotę, przeżywaliśmy drugi dzień skupienia adwentowego.
Był to przede wszystkim dzień pojednania. Wiele osób skorzystało z tej okazji,
by  czystym sercem oczekiwać na przyjście Pana i przeżywać Jego narodzenie.
Dziś, także przed godziną 9:00, zostało przyniesione do naszej świątyni "Światełko Betlejemskie". 
Harcerze nie przynoszą już od wielu lat tego płomienia
ale nigdy nie zapomina o  
dostarczeniu Go nasza parafianka, Pani Zofia Szmyt,
która już od kilku lat dba o to by ten święty ogień do nas docierał. Serdecznie dziękujemy Pani Zofii. 
press to zoom
press to zoom
Msza święta o godz. 9:00.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
O godz. 9:00, odbyła się Msza św. dla osób chorych i w podeszłym wieku.
Z tej okazji, został udzielony Sakrament chorych potrzebującym wiernym.
Naukę rekolekcyjną wygłosił ks. Proboszcz Tadeusz Weber.
Usłyszymy w niej o wielkiej mocy Sakramentu pokuty i pojednania
i wielkim Miłosierdziu Boga, którego doświadczamy gdy przystępujemy do niego.
Na koniec kilka słów celebrans skierował do osób, chcących przyjąć Sakrament chorych. Jak Bóg umacnia w cierpieniu i uczy łączyć je z cierpieniem Jezusa.
 
Zapraszamy do wysłuchania nauki.
I dzień rekolekcji adwentowych
20.12.2019r.
Msza święta o godz. 17:00.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
O godz. 17:00, odbyły się ostatnie podczas tego adwentu, roraty z udziałem dzieci. 
Siostra Zuzanna, nagrodziła najwytrwalszych pięknymi upominkami.
Msza święta o godz. 18:00.
W piątek 20 grudnia, rozpoczęły się rekolekcje adwentowe w naszej parafii.
Nauki rekolekcyjne przez pierwsze dwa dni głosić będzie ks. Tomasz Falak. Serdecznie zapraszamy na następne dni. Zakończenie w niedzielę.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Ostatnia nauka pierwszego dnia rekolekcji odbyła się
podczas Mszy św. o godz. 18:00.
Usłyszymy w niej, o znakach Pana, które nam podarował. 
Najważniejszym jest Eucharystia, dzięki której Bóg jest z nami, uobecniony
w Najświętszym Sakramentem. Korzystajmy z Eucharystii, uszanujmy Ją,
traktujmy jako wyjątkową przestrzeń bycia Boga z nami. 
 
Zapraszamy do wysłuchania nauki.
RORATY Z UDZIAŁEM DZIECI
19.12.2019r.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Przez cały Adwent w dni powszednie, odbywają się roraty dla dzieci o godz. 17:00.
Dzieci z pięknymi lampionami, pod czujnym okiem siostry Zuzanny, 
uczestniczą w tej wyjątkowej liturgii.
III NIEDZIELA ADWENTU. NIEDZIELA "GAUDATE"
15.12.2019r.
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
W III niedzielę adwentu przy wyjściu z kościoła
po raz drugi,  odbywał się kiermasz ozdób świątecznych przygotowanych przez S. Zuzannę, mamy naszych ministrantów oraz dziewczynek z naszej scholi. Wyroby własnoręcznie wykonane cieszyły się powodzeniem.
Każdy mógł znaleźć coś specjalnie dla siebie. 
Msza święta o godz. 12:30
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
W Ewangelii usłyszeliśmy dziś o świadectwie jakie daje o sobie sam Jezus.
Na pytanie uczniów Jana Chrzciciela, osadzonego w więzieniu, mającego wątpliwości kim jest Jezus, Jezus nie odpowiada wprost. Daje świadectwo:
niemi mówi, ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, zmarli zmartwychwstają.
Nie przez deklarację, lecz przez czyny daje się poznać jako Zbawiciel świata.
 
Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu. 
Przeżyliśmy już ponad połowę adwentu. Wiele jeszcze spraw i przygotowań nim nadejdą święta Bożego Narodzenia. Czy wśród nich, znajdziemy czas, by oczyścić nasze serca i sumienia dla prawdy, by Jezus światłość prawdziwa nawiedziła nasze serca, by nowonarodzony przyszedł do naszego życia
i umocnił je w miłości, wierze i nadziei. Oby obdarzył pokojem i jednością.
ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA HOMILII.
Stolik z prasą katolicką
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Przy wyjściu z kościoła, odbywała się zbiórka ofiar na:
"Fundusz Ochrony Życia" Stanisławy Leszczyńskiej.
Dziękujemy za złożone ofiary.
Przy stoliku z prasą są do nabycia 
opłatki wigilijne. 
Informujemy także, że zabrakło już świec "CARITAS"
i nie będą już dostępne w tym roku.
II NIEDZIELA ADWENTU. 
08.12.2019r.
W tym roku, II niedziela adwentu, zbiegła się z uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
W związku z tym, o godz. 12:00 rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, by do Mszy św. modlić się
i wypraszać potrzebne sprawy w godzinie łaski, która trwała jak co roku od 12:00 do 13:00. Adorację poprowadził Ks. Tomasz Falak,
a uczestniczyli w niej wierni wraz z duchowieństwem.  
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Msza święta o godz. 12:30
ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA HOMILII.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
uświadamia nam prawdę o tym,
że Bóg zaplanował już przed wiekami o zbawieniu świata.
Bóg, obdarował Maryję pełną łaski, przeczystą, bez grzechu pierworodnego, 
by uczynić z Niej przeczyste naczynie dla Swego Syna.
Archanioł Gabriel, wysłannik Boga, przyszedł do Niej z wyjątkowym zaproszeniem, by została Matką Syna Bożego. 
Maryja miała wolną wolę, mogła odrzucić zaproszenie. Wtedy właśnie odbywał się najważniejszy moment w dziejach świata. 
Maryja w całej swej pokorze, przyjęła zaproszenie Boga,
by mógł narodzić się Syn Boży na ziemi. 
Co by było gdyby Maryja nie przyjęła zaproszenia?! Czy Anioł poszedł, by do innej niewiasty.Otóż, nie. Tylko Maryja była tą wybraną przed wiekami przez Boga, przeczystą, bez zmazy jakiegokolwiek grzechu.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Stolik z prasą religijną
press to zoom
press to zoom
W dzisiejszą niedzielę, przy wyjściu z kościoła,
można było nabyć opłatki wigilijne i świece "CARITAS".
Po każdej Mszy św. odbyła się zbiórka na:
" POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE".
Serdeczne Bóg zapłać na złożone ofiary na ten cel.
W II niedzielę adwentu przy wyjściu z kościoła odbywał się kiermasz ozdób świątecznych przygotowanych przez S. Zuzannę, mamy naszych ministrantów oraz dziewczynek z naszej scholi. Nabycie tych ozdób będzie możliwe również w przyszłą niedzielę. 
Informujemy, że zakończył się także, pięcioletni cykl remontu elewacji naszej świątyni ze wsparcia Urzędu Miasta Łodzi.
I NIEDZIELA ADWENTU. 
1.12.2019r.
1 grudnia, rozpoczął się Adwentem, Nowy Rok Liturgiczny. 
Tego dnia w naszej świątyni, odbyło się kilka wydarzeń. 
O godz. 11:00, na Mszy św. nastąpiło poświęcenie medalików, dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii św. w tym roku szkolnym.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Stolik z prasą religijną
Przy stoliku z prasą religijną w kruchcie kościoła, są już do nabycia opłatki wigilijne,
oraz świece "Caritas". Zapraszamy do nabycia.
Zachęcamy również do zakupu prasy katolickiej i kalendarzy na 2020 rok.
Msza święta o godz. 12:30
ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA HOMILII.
W homilii skierowanej do wiernych podczas Mszy św. o godz. 12;30, 
Ks. Proboszcz, przypomniał zgromadzonym w kościele, 
o symbolice i znaczeniu Adwentu.
Adwent można by podzielić na trzy znaczenia.
Pierwszy Adwent, przeżywali Izraelici oczekujący Pana.
Drugi Adwent to czasy obecne: żyjemy w oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana na koniec czasów.
Trzeci Adwent to nasze życie, poprzez które pielgrzymujemy na spotkanie z Panem.
Adwent jest po to by przypomnieć nam, to nasze oczekiwanie.
Powinniśmy z ufnością, nadzieją i miłością wierzyć, że wszystkie Boże obietnice wypełnią się. Oczekiwać jak Maryja, która uwierzyła, że spełni się słowo dane od Boga. Niech Ona będzie nam drogowskazem na Adwentowych ścieżkach.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Na wieczór odbyło się spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHWŚWIATA.
W Niedzielę Chrystusa Króla, nasza parafia gościła
dwóch braci z Zakonu Franciszkańskiego z Łagiewnik.
Przybyli, by zebrać datki, na podarki dla dzieci z biednych rodzin. Akcja cieszyła się powodzeniem.
Jeden z braci, pochodzący z Kenii,
powiedział w języku polskim, kilka słów o akcji.
Wszyscy byli zdumieni jak pięknie radzi sobie
z naszym trudnym językiem.
Dziękujemy za ich obecność.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Msza święta o godz. 11:00
Podczas Mszy św. o godz. 11:00, mogliśmy się
cieszyć z obecności naszej 
parafialnej scholi i Siostry Zuzanny,
która z radością grała na gitarze,
zachęcając dzieci do wspólnego uwiebienia Boga.
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Zachęcamy do wysłuchania homilii wygłoszonej
przez ks. Tomasza Falaka.
Msza święta o godz. 12:30
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Msza święta, o godz. 12:30,
zakończyła się krótkim nabożeństwem.
Ksiądz Proboszcz, zawierzył parafię Chrystusowi Królowi Wszechświata.
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA. III Światowy Dzień Ubogich.
17 listopada 2019r.