Kronika 2020

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
19.06.2020r.
Msza św. o godz. 17:00

1/1
Podczas Mszy św. o godz. 17:00,
pod przewodnictwem
ks. Proboszcza Tadeusza Webera,  modliliśmy się 
za Zgromadzenie Sióstr Sercanek a także za dorosłych i dzieci z Sercańskiej Rodziny Świeckich.
Podczas Eucharystii, kolejna grupa dzieci,
została przyjęta przez złożone przyrzeczenie
do Dziecięcej Rodziny Sercańskiej.
Dzieciom zostały uroczyście nałożone krzyżyki
z sercem, jako symbol przynależności do wspólnoty.
Relacja z Eucharystii
i homilia Ks. Tadeusza Webera.
Relacja z nabożeństwa
Nabożeństwo Czerwcowe z procesją

1/1
Archidiecezjalne Święto Eucharystii.
12-13.06.2020r.

1/1
Relacja z transmisji na żywo. Część I.
Rozpoczęcie czuwania.
Relacja z transmisji na żywo. Część II.

1/1
„Pozdrawiam Was w imię Eucharystii, z której buduje się Kościół!” Takimi słowami rozpoczął swój list do wiernych naszej Archidiecezji ks. Abp. Grzegorz Ryś - metropolita łódzki. 
Zaproponował w nim po konsultacji z wieloma biskupami, nową formę przeżywania Święta Eucharystii,
które zostało ustanowione wiele lat temu na pamiątkę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi. 
Od tego roku, nowa forma uroczystości, przybrała wymiar Doby Eucharystycznej. 
Oznaczało to, że najpierw podczas Mszy św. w łódzkiej katedrze przedstawiciele parafii, odebrali specjalne lampki oliwne, które paliły się przed Najświętszym Sakramentem podczas czuwania.
Plan wydarzeń był taki sam w każdej świątyni.
O godz. 21:00, nastąpiło uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu, 
przy którym zapalono  lampkę oliwną.
Następnie Apel w jedności z Jasną Górą.
Modlitwę poprowadzili Ks. Proboszcz wraz z Ks. Tomaszem i Siostrą Zuzanną. 
Było wiele śpiewów, odczytanych wspomnień o wizycie świętego w naszym mieście.
Aż przed godziną 22:00, rozpoczęła się modlitwa w ciszy.
Tak trwaliśmy do północy.
Msza św. o północy.

1/1

Równo o północy rozpoczęła się uroczysta Msza św. dziękczynna za wizytę Św. Jana Pawła II w naszym mieście.

Pomimo nocy wiernych nie zabrakło. 

W homilii usłyszeliśmy: "Czuwanie to jest po to, aby wspominać i dziękować Bogu za dar wizyty Jana Pawła II w łódzkim kościele 33 lata temu.

Od chwili kiedy obraz Matki Bożej Watykańskiej został ofiarowany naszej świątyni, mamy szczególny przywilej,

aby modlić się za przyczyną św. Jana Pawła II. 
Od samego początku, przybywali pielgrzymi z diecezji w I soboty miesiąca,
aby modlić prosząc dobrego Boga

by zachował naszego rodaka w zdrowiu, bezpieczeństwie dla dobra Kościoła i aby mógł go wprowadzić Go w III tysiąclecie.
Stało się tak. Ta modlitwa była z potrzeby serca. 
A kiedy odszedł do domu Ojca, intencja naszej modlitwy zmieniła się na to by Jan Paweł II został wyniesiony do chwały ołtarzy.

Wtedy przybywały tutaj poszczególne parafie i dekanaty z duszpasterzami, aby modlić się w tej intencji.

Dziś radujemy się że św. Jan Paweł II jest naszym wielkim świętym, jest naszym orędownikiem u Boga. 
On wstawia się za naszą Ojczyznę i polski Kościół, aby pozostał wierny krzyżowi i ewangelii.
A my, jako wspólnota byśmy nie zarzucili tego dziedzictwa ponad 10 wieków, które zostało zaczepione na polskiej ziemi.
Oręduje za nami, aby nieustanie Duch święty stępował i przemieniał oblicze tej ziemi.
Dziś w nocy wielbimy Boga za świętego Jana Pawła II i prosimy, aby testament, który zostawił, encykliki i inne dokumenty oraz  wzór zawierzenia Bogu i Maryi wszystkiego, był dla nas zawsze skarbcem z którego będziemy potrafili nieustannie czerpać, aby przelewało się to na nas, nasze rodziny, życie codzienne i społeczne, narodowe życie.

1/1
Msza św. o 12:00.

O godz. 12.00 odprawiona została uroczysta Msza św. za kanonizację Św. Papieża Polaka i następnie adoracja. 

 Ksiądz Tomasz w homilii wygłoszonej podczas tej Mszy św. powiedział:

Kochani, każdy z nas ma jakieś osobiste doświadczenia tamtego czasu, młodsi wiedzą z zapisów o tamtych wydarzeniach,

kiedy to w naszym mieście, mieście Łodzi był Jan Paweł II.

Chcemy dziś ponowić nasze pragnienie, bycia sługami Pana Jezusa, zwłaszcza w tajemnicy Eucharystii.
Eucharystii tak umiłowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Nasz metropolita przypomniał ostatnio w liście pasterskim, o przesłaniu jakie nam dał Ojciec Święty, wtedy tam na Lublinku. 
Składają się na nie cztery elementy: rodzina, praca,ofiara i wspólnota.

Chcemy stawać się sługami Eucharystii, służąc w rodzinie. Chcemy stawać się sługami Eucharystii, codzienną swoją pracą i owocami tej pracy,

którymi dzielimy się także podczas Eucharystii, jako uczniowie wierzący w Chrystusa. 
Chcemy dziś z siebie składać ofiarę Panu Bogu, miłą przyjemną a potrzebną naszym braciom i siostrom.

Ofiarę modlitwy, swojego życia, aby dzięki temu ubogacić życie innych.
Chcemy też budować wspólnotę wierną Chrystusowi,która odczytuje Jego obecność wśród nas.

Pan Jezus dziś w ewangelii zachęca nas abyśmy trwali przy Nim jako u tego, który jest wierny. To On pierwszy jest wierny temu co zapowiedział. 
W wieczerniku, stało się faktem to co zapowiedział wcześniej w swojej nauce. To co mówił, że umrze i zmartwychwstanie stało się rzeczywistością.
To co mówił, że będzie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata jest namacalne.

On jest wierny nam tej wspólnocie, którą utworzył i którą podtrzymuje z wiernością.
Dawajmy sobie nawzajem przykład gorliwego zachowywania Prawa Bożego. Abyśmy się nawzajem budowali

i poszerzali grono uczniów Chrystusa wiernych Jemu z miłości i w wdzięczności wobec Niego, który nas pierwszy umiłował.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy zgromadzeni zaśpiewali Barkę, która poruszyła serce każdego i przyczyniła się do wspomnienia tamtych chwil, kiedy to nasz rodak, Jan Paweł II, przybył do Łodzi.

Od 6:30 została wznowiona Adoracja Najświętszego Sakramentu. Między nią, odbyły się dwie Msze św. 

Zakończenie czuwania.

1/1

Do godziny 21:00, trwała adoracja w ciszy, kiedy to łącząc się z Jasną Górą zaśpiewaliśmy Apel.

Ksiądz Proboszcz, wraz z Księdzem Tomaszem i Siostrą Zuzanną, poprowadzili modlitwę.

Było też, kilka wspomnień, zwłaszcza już tej chwili,

podczas której odchodził do domu Ojca, nasz kochany Jan Paweł II. 

Trwaliśmy tak do 21:37, kiedy to odszedł od nas nasz święty rodak.

Na zakończenie adoracji Ksiądz Proboszcz, udzielił zgromadzonym w kościele wiernym Błogosławieństwa Bożego Najświętszym Sakramentem. 

Tak właśnie minęła nam ta wyjątkowa Doba Eucharystyczna, podczas której jednoczyliśmy się na wspólnej modlitwie i w dziękczynieniu Boga za dar wizyty Jana Pawła II  w naszym mieście.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
11.06.2020r.

1/1
Msza św. o godz. 9:30.

1/1
Procesja Eucharystyczna.
Relacja z Eucharystii
i homilia Ks. Tadeusza Webera.
Relacja z Procesji Eucharystycznej.

1/1
Uroczystość Świętej Trójcy.
07.06.2020r.
Msza św. o godz. 11:00
W Uroczystość Świętej Trójcy, kościół napełnił się wieloma wiernymi. Najgorsze czasy miejmy nadzieję, że minęły. Był to trudny czas,
zwłaszcza ten bliski Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Kiedy to czuwamy na modlitwie w świątyni.
Przydarza się nam jednak, okazja by czas, który spędzaliśmy często na Adoracji Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy czy w Grobie Pańskim,
możemy przełożyć na chwilę, która się zbliża. 
Otóż nasz metropolita łódzki, zaprasza nas do uczestnictwa w Uroczystym czuwaniu podczas święta Eucharystii.
Możemy zapisać się na adorację i wziąć odpowiedzialność za jakąś godzinę przed Najświętszym Sakramentem,
by ktoś zawsze czuwał na modlitwie przed Panem podczas tego czasu. Możliwość zapisu w zakrystii, po mszach św.do czwartku.
Sakrament Bierzmowania.
04.06.2020r.

1/1
Msza św. o godz. 11:00

W homilii, usłyszeć można było o darach z jakimi przychodzi Duch Święty,

a także o pięknie życia według Jego woli.

Na sam koniec ksiądz Biskup zwrócił się do młodzieży, mówiąc że są od teraz misjonarzami,

którzy mają iść i głosić Jezusa Zmartwychwstałego.

4 czerwca, grupa młodzieży przygotowująca się w ostatnim czasie
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, otrzymała go z rąk
Księdza Biskupa Marka Marczaka.
Film przedstawia relację
z tej uroczystości.
 
Sakrament został udzielony z zachowaniem norm bezpieczeństwa. Ksiądz Biskup,
po każdym namaszczeniu
dezynfekował palce.
 
W uroczystości
wziął udział
ks. Hubert Kempiński
- sekretarz księdza Biskupa.
 
Nie zabrakło naszego ks. Proboszcza,
który powitał na wstępie dostojnego gościa,
a także ks. Tomasza Falaka,
który otrzymał podziękowanie za przygotowanie młodzieży
i ów uroczystości.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
31.05.2020r.
Transmisja Mszy św. o godz. 11:00

1/1
Msza św. o godz. 11:00

Duch Święty, który szczególnie dziś przychodzi do nas jest pełen darów.  Dar mądrości – by rozróżniać co dobre a co złe. Dar Rozumu - by ożywić naszą wiarę

ale także naszą nadzieję. Dar Miłości – rozbudza dar rozumu, by poznawać wolę Pana Boga, który jest miłością i chce byśmy na co dzień tą miłością żyli.

Dar Rady – byśmy nie błądzili po bardzo zagmatwanych drogach naszego życia i pomagali innym w podążaniu za dobrem. Dar Umiejętności – byśmy potrafili właściwie korzystać z dóbr doczesnych. Dar Męstwa – byśmy w przeciwnościach losu nie odłączyli się od Boga i Jego Miłości.  Dar Pobożności – byśmy potrafili wypełniać wolę Bożą w naszym życiu. Dar Bojaźni Bożej – byśmy z miłości do Boga powstrzymywali się przed grzechami

i w zaufaniu szli za tym co On wskazuje jako dobro dla nas.

Otwórzmy szeroko serca na przyjęcie Darów Ducha Świętego. Ofiarujmy Mu naszą wolę, nasz rozum i serce, uczucia.

To jest owo otwarcie się na Ducha Świętego i na wszystkie dary, które On nam ofiarowuje.

U świętego Pawła czytamy, że Duch Święty, rozlany jest w naszych serach jako miłość.  Niech ta miłość objawia się w naszej codzienności.

Otwórzmy nasze umysły, aby być wiernymi natchnieniom Ducha świętego i kierowali się podpowiedziami,

które nam sugeruje w codziennych sytuacjach naszego życia.

Święty Paweł mówi w liście do Galatów, mówi owocem Ducha, jest miłość, radość, pokój, dobroć, cierpliwość, łagodność, wierność, opanowanie, uprzejmość.

Chciejmy przyjąć Ducha Świętego z otwartym sercem i umysłem, ofiarujmy Mu naszą wolę,  aby zawsze rodzić Jego owoce życia w nas,

ubogacać się nimi i dzielić się z innymi.

I niech wreszcie Duch Święty zespoli nas z Panem Jezusem, którego pokarmem jest pełnić wolę Ojca i który pragnie byśmy też tą wolę wypełniali.

Niech nasza wola będzie uległa woli Ducha Świętego, aby przyjmując Jego dary wydawaliśmy Boże owoce życia w nas.

  
VII Niedziela Wielkanocna. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
24.05.2020r.
Podczas Mszy św. o godz. 11:00, modliliśmy się w intencji naszej kochanej Siostry Zuzanny z racji Jej imienin.  Pomimo panującej pandemii wiele osób przybyło do świątyni by modlić się za Siostrę,
a także wiele zgromadziło się przed komputerami
i łączyło się modlitewnie z parafią poprzez transmisję.
Transmisja Mszy św. o godz. 11:00

1/1
Msza św. o godz. 11:00
Podczas Mszy św. o godz. 11:00, został udzielony Sakrament Chrztu świętego dziecku, które poprzez niego, dołączyło do grona dzieci Bożych.
100 - lecie urodzin Świętego Jana Pawła II.
18.05.2020r.
18 maja o godz. 18:00. odbyły się Msze św. w dwóch ważnych intencjach. 
Msze św. dziękczynne: z racji 100 urodzin Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II,
oraz z okazji 40 rocznicy święceń kapłańskich Ks. Henryka Krzoska.

1/1

1/2
VI Niedziela Wielkanocna.
17.05.2020r.
Msza św. o godz. 11:00
Transmisja Mszy św. o godz. 11:00

1/1
V Niedziela Wielkanocna.
10.05.2020r.
Msza św. o godz. 11:00

Kilka dodatkowych myśli o drodze, prawdzie i życiu

Pan Jezus mówi o sobie, że jest drogą i prawdą, i życiem (J 14, 6). I to już jest dla nas Dobra Nowina, bo gdy czujemy się zagubieni, oszukiwani, i gdy boimy się o nasze zdrowie,

a nawet życie, mamy w Kimś to, czego pragniemy.

Zauważmy również, że droga, prawda i życie mają coś wspólnego ze sobą. Łączy je to, że pochodzą z zewnątrz człowieka, ale w jakimś sensie stają się jego częścią.

Każdy z nas podejmuje jakąś drogę, która prowadzi z miejsca jego aktualnego pobytu do punktu docelowego. Mówimy na przykład, że idziemy do szkoły, do pracy, do kościoła,

ale te drogi sprawiają, że jesteśmy uczniami, pracownikami, chrześcijanami.

Prawdy szukamy na zewnątrz siebie, ale gdy ją przyjmujemy, zaczyna pełnić rolę sumienia. W świetle tego wewnętrznego głosu jesteśmy w stanie ocenić, co jest dobre, a co złe.

Życia nikt sam sobie nie może dać. Ale kiedy już się nim cieszy, może o nie dbać i może je przekazywać.

Pan Jezus jest takim darem. Przychodzi z zewnątrz, od Ojca, ale staje się częścią nas – zwłaszcza w Eucharystii.

Co mam, czego bym nie otrzymał? Jakich darów, którymi się cieszę, jeszcze nie uzewnętrzniłem?

                                                                                                                                                   Ks. Tomasz Falak

1/1
Transmisja Mszy św. o godz. 11:00
Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona Polski.
8 maj 2020r.
Msza św. o godz. 17:00

O zbieżności nauczania i postaw, tym razem u Dobrego Pasterza i św. Stanisława ze Szczepanowa

Rozważam liturgiczne teksty, jakie Kościół daje w dzisiejszą uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W brewiarzu czytam fragment wspomnianego wczoraj Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła (1 P 5, 1-3), a podczas Mszy św. – wskazówki św. Pawła Apostoła skierowane do starszych (biskupów i prezbiterów) Kościoła w Efezie (Dz 20, 28-32). Ewangelia o Dobrym Pasterzu (J 10, 11-16) nawiązuje z jednej strony do postaci św. Stanisława, z drugiej – do ostatniej niedzieli. I tak Słowo Boże umiejscawia nas w tej samej czasoprzestrzeni z Panem Jezusem,

Apostołami Piotrem i Pawłem oraz z jednym z pierwszych polskich męczenników, św. Stanisławem.

Podobnie jak dzisiaj czczony Patron Polski, mam naśladować Dobrego Pasterza, który daje swoje życie za owce. Ale i współczesne owce, jak w XI wieku,

kiedy żył św. Stanisław, powinny poznawać swego Pana, a przez Niego w Duchu Świętym samego Boga Ojca.

I dziś są takie owce, które jeszcze albo już nie należą do owczarni Chrystusa. Wzorując się na Panu Jezusie, Apostołach Piotrze i Pawle,

i innych świętych pasterzach, mam je przyprowadzić do pełnej wspólnoty Kościoła.

Wiem, że nie jest to łatwe zadanie, ale nie mogę go nie podjąć, bo stałbym się jedynie najemnikiem, który wycofuje się z umowy o pracę,

gdy ta okazuje się dla niego zbyt uciążliwa. Dobrze, że mam wzór i pomoc w osobie św. Stanisława.

                                                                                                                  Ks. Tomasz Falak

Nabożeństwo Majowe
Transmisja Mszy św. o godz. 17:00
i Nabożeństwa Majowego.

1/1

1/2
IV Niedziela Wielkanocna. Dobrego Pasterza.
03.05.2020r.

1/1
Msza św. o godz.11:00

Pan Jezus objawił się nam jako Dobry Pasterz (zob. J 10, 1-18). Ale po swoim zmartwychwstaniu powierzył swą pasterską pieczę św. Piotrowi, używając znamiennych słów: „Paś baranki moje! Paś owce moje” (J 21, 15-17).

Św. Piotr stał się zatem pierwszym po Jezusie Pasterzem Kościoła. Do czego nas dziś wzywa?

W dzisiejszych czytaniach mszalnych zwraca się do nas językiem mówionym i pisanym. We fragmencie Dziejów Apostolskich głosi z odwagą, że Jezus jest i Panem,

i Mesjaszem oraz wzywa nas do nawrócenia. Być może dlatego, że przestaliśmy traktować Jezusa jako naszego osobistego Pana i Mesjasza?

Ale mówi także, że prawdę o Panu Jezusie, Zbawicielu świata mamy przekazać następnym pokoleniom i tym, „którzy są daleko, a których Pan powoła”

do wspólnoty ze sobą przez sakrament chrztu (zob. Dz 2, 14a i 36-41).

Św. Piotr jako Pasterz Kościoła pisze w swoim pierwszym liście, że jesteśmy powołani do znoszenia cierpień na wzór Pana Jezusa – bez złorzeczeń i gróźb,

ale cierpliwie i z ufnością wobec Boga Ojca (zob. 1P 2, 20b-25).

Tyle dziś treści do rozważenia! Ale to przecież nie jedyny Pasterz, którego teksty warto słuchać i czytać, by wiedzieć co mamy dziś czynić jako Lud Boży,

by nie błądzić jak bezpańskie owce. A ja kogo słucham i czyje teksty czytam najczęściej?

                                                                                                                                                Ks. Tomasz Falak.

1/1
Nabożeństwo Majowe

1/1
Msza święta o godz. 18:00.

Co roku, 3 maja, nasza Asysta Parafialna przeżywa swoje święto. Tego dnia odbywa się Msza św. w intencji członków asysty. Na Mszy zostały złożone dary ofiarne. Ks. Proboszcz podczas homilii, podkreślił jak ważną i cenną rolę pełnią Ci, którzy należą do tej wspólnoty, zachęcając nowe osoby do przyłączenia się do niej.

1/1
Uroczystość NMP Królowej Polski
02.05.2020
Msza św. o godz.11:00

"Gdybym miał napisać dziś większe dzieło o Maryi jako Matce i Królowej, podzieliłbym je na cztery rozdziały.

Naszkicuję jedynie ich treść licząc, że resztę dopiszemy kiedyś wspólnie…

Rozdział I – Maryja w dziejach ludzkości.

Staję pod Krzyżem Nowego Adama, Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka, by spotkać tam Jego Matkę, 

 Maryję – Nową Ewę. Czując jak św. Jan Apostoł szczególną miłość konającego Pana i Nauczyciela, przyjmuję Jego Testament: „Oto Matka Twoja”.

Rozdział II – Maryja Królową Polski.

Razem z królem Janem Kazimierzem oddaję Maryi moją Ojczyznę i proszę Ją o szczególną opiekę nad wszystkimi

i wszystkim, co Polskę stanowi. I ja nazywam Maryję moją Królową i Królową całej mojej Ojczyzny.

Rozdział III – Maryja moją Matką.

W historię mojej Ojczyzny wpisują się również wydarzenia z mojego życia. Po śmierci mamy pomyślałem, że odtąd Maryja będzie moją Mamą. Nie przestałem być synem, nie przestałem być dzieckiem Boga!

Rozdział IV – Maryja jako nasza Matka i Królowa dziś i jutro.

Mam nadzieję, że i Ty masz swoją historię osobistych relacji z Jezusem i Jego Matką. Niezależnie od tego,

jak odkryłeś, że Maryja może być i Twoją Królową, zabierzmy Ją razem do naszej teraźniejszości i w naszą przyszłość.

Jeśli dla Ciebie i dla mnie będzie Ona przede wszystkim Matką, co staniemy się dla siebie bardziej braterscy. Zgoda?"

Kościół przeżywał dziś Uroczystość NMP Królowej Polski przeniesione z 3 maja, z racji że uroczystość przypadała

w IV Niedzielę Wielkanocną.

Podczas każdej Mszy św. liturgia bogata była w śpiewy o Matce Bożej a homilie bogate w treści o Niej. 

Mszę św. o godz. 11:00, odprawił  i homilię wygłosił

Ksiądz Tomasz Falak, który powiedział w niej:

III Niedziela Wielkanocna. 
26.04.2020r.
Msza św. o godz.11:00

1/1

Dziś do świątyni nareszcie mogło przybyć więcej wiernych. Kapłani na każdej Mszy św. wdzięczni byli za ich przybycie i wyrażali swą radość 

z ponownego spotkania po tak długim czasie. O godz. 11:00, odbyła się transmisja Mszy św. z naszej świątyni,

którą odprawił i homilię wygłosił ks. Tomasz Falak

.  W homilii powiedział:

Chciałbym towarzyszyć Ci w imieniu Pana Jezusa Zmartwychwstałego.

Zanim Go razem rozpoznamy po łamaniu chleba, spróbuję jak On sprowokować Cię do powiedzenia wszystkiego, co Cię boli i smuci.

Ciekaw jestem, jak minęły Ci tegoroczne święta wielkanocne. Na pewno dotarły do Ciebie słuchy, że grób Pana Jezusa jest pusty.

Może nawet udało Ci się spotkać kogoś, kto twierdzi, że Jezus żyje. Czy to robi na Tobie wrażenie?

Jakie były Twoje nadzieje: że pandemia cudownie ustanie w Wielki Piątek?,

że w Niedzielę Wielkanocną będzie można pospacerować w miłym gronie, bo było tak ciepło i słonecznie?

A może masz większe oczekiwania, które dotąd się nie doczekały urzeczywistnienia? Powiedz, czym żyjesz? O czym najczęściej myślisz?

Jakie są Twoje niespełnione marzenia?

Tęsknisz za Jezusem! Tak, to dlatego tu jesteś. Chcesz doświadczyć Jego obecności, usłyszeć Jego słowa, może i te, które zapewniają,

że On odpuszcza Twoje grzechy. Chcesz poczuć w swoich nienaturalnie zakrywanych ustach smak Jego Ciała.

To dobrze! On też i Ciebie tu przyprowadził, bo lubi być z Tobą.

Co zrobisz, jak stąd pójdziesz? Wrócisz do swoich, do swego domu, do swoich obowiązków. I dalej będziesz tęsknić?

Czy On, Jezus, zaspokoi Twoje najgłębsze pragnienia? Czy wyjdziesz ze świątyni z innym sercem, już nie bolejącym i smutnym,

a pałającym radością i entuzjazmem.

Co On musi jeszcze dla Ciebie zrobić, by przemienić Cię, jak owych uczniów z Emaus?

II Niedziela Wielkanocna. Święto Bożego Miłosierdzia.
19.04.2020r.
Msza św. o godz.11:00

1/1

Kilka słów z dzisiejszej homilii: - Lubię utożsamiać się z niektórymi bohaterami Ewangelii i proponować to innym. Dziś mam ułatwione zadanie.

Św. Tomasz Apostoł to mój patron od chrztu świętego. Nazywany był Didymos, co się tłumaczy „Bliźniak”. Rozumiem go,

bo bardzo potrzebuję tak zwanej bratniej, czy siostrzanej duszy.

Mogę się z nim utożsamić również w chodzeniu tak zwanymi „swoimi drogami”. Nie dziwi mnie, że nie było go z innymi Apostołami

w Wieczerniku w dniu Zmartwychwstania. Pewnie chciał być sam w przeżywaniu żałoby po Mistrzu i Przyjacielu…

Ale jest coś, co mnie diametralnie od niego różni – w życiu nie chciałbym dotykać otwartych ran. Nie mógłbym być lekarzem, pielęgniarzem,

ratownikiem medycznym, czy strażakiem.

Prawdę mówiąc, jestem jednak kimś, kto w imieniu Pana Jezusa dotyka ran, ale tych duchowych. Nie czuję odrazy wobec wyznawanych w konfesjonale grzechów, bo wiem, że są one już wówczas poddawane procesowi leczenia. Pan Jezus posługuje się moimi uszami, bym o nich usłyszał w szczerym wyznaniu.

Używa moich ust (teraz zakrywanych maseczką), bym wypowiedział Jego słowa rozgrzeszenia.

Moja wzniesiona w górę dłoń w tym momencie przypomina Jego ramię z obrazu „Jezu, ufam Tobie!”.

Nie bójmy się pokazać tego, co nas boli, tego, co jest śladem głębokich zranień, by poddać się Panu Jezusowi,

najlepszemu Lekarzowi naszych grzesznych dusz i ciał. Nie opierajmy się Mu wówczas, gdy zechce nas poprosić o zaangażowanie się w ten proces uzdrawiania.

                                                                                                                              Ks. Tomasz Falak

XXX dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia
o ustanie pandemii i IX Dzień Nowenny
przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
18.04.2020r.
XXIX dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia
o ustanie pandemii i VIII Dzień Nowenny
przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
17.04.2020r.
XXVIII dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia
o ustanie pandemii i VII Dzień Nowenny
przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
16.04.2020r.
XXVII dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia
o ustanie pandemii i VI Dzień Nowenny
przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
15.04.2020r.
XXVI dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia
o ustanie pandemii i V Dzień Nowenny
przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
14.04.2020r.
II dzień Oktawy Wielkiej Nocy. Poniedziałek Wielkanocny.
13.04.2020r.
Msza św. o godz.11:00

1/1

Czytając dzisiejszą Ewangelię, zastanawiam się nad rolą pieniędzy w realizowaniu misji Kościoła (zob. Mt 28, 8-15).

Przykro mi, że wielu ochrzczonych liczy niewydane przez siebie pieniądze – jak Urząd Skarbowy rozliczają diecezje, parafie,

poszczególnych księży z ilości wpływów i z jakości rozchodów. Owszem, razem z nimi oburzam się, gdy dochodzi do nadużyć i na nie również się nie godzę.

Ale dziwię się pewnej niekonsekwencji w przypatrywaniu się finansom Kościoła.

Najczęściej chcą je drastycznie zreformować je ci, którzy ich nie zasilają.

Pieniądze w Kościele są częstym tematem krytycznych myśli i rozmów także przy świątecznych stołach. Ale czy równie często i zdecydowanie podejmuje się kwestię pieniędzy wydanych przeciw Kościołowi? Przykład takich projektów mamy w dzisiejszej Ewangelii.

Żydowscy arcykapłani dają sporą sumę rzymskim żołnierzom na propagowanie kłamstwa o kradzieży ciała Jezusa.

Znamienne jest ostatnie zdanie dzisiejszej perykopy: „I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego” (Mt 28, 15).

Czy i w tym względzie Ewangelia nie zachowuje swej zadziwiającej aktualności?

Czy reformatorzy finansów Kościoła chcą również zmniejszyć wydatki jego przeciwników, by je przeznaczyć na zbożny według nich cel?

Ks. Tomasz Falak.

PS. Pozwalam sobie na tego typu refleksje w dniu, w którym tradycyjnie od lat w kościołach zbiera się ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski, który powstał tuż po odzyskaniu niepodległości przez naszą Ojczyznę w 1918 r. i który aż do końca lat 80-tych był jedyną niezależną od państwa uczelnią w całym tak zwanym „bloku wschodnim” Europy. Ciekawe, jaka suma wpłynie na jej konto po pięciu Mszach św., na których może być maksymalnie po 5 osób…

Msza święta o godz. 12:30. Koronka do Miłosierdzia Bożego o ustanie pandemii - dzień XXV.
Dzień IV Nowenny przed Świętem Miłosierdzia.
 13.04.2020r.

1/1
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 12.04.2020r.

1/1
Msza św. o godz. 7:30

Czy dzisiaj była Procesja Rezurekcyjna?

Nie. Ks. Proboszcz chciał jedynie wynieść z kościoła Najświętszy Sakrament, by Nim pobłogosławić parafię. Stanął przed schodami prowadzącymi do wnętrza świątyni, spojrzał

na pusty plac, na którym gromadziły się tłumy przed wyruszeniem na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, i przy śpiewie „Te Deum” uczynił znak krzyża Panem Jezusem Zmartwychwstałym.

1/1
Msza św. o godz.11:00

Tak, „Alleluja” jest wesołe tylko wówczas, kiedy brzmi jak chórem powtarzana aklamacja. Śpiew „Te Deum” jest doniosły zwłaszcza wtedy, gdy podejmują go liczni wierni przekonani o słuszności słów tego hymnu.

Ale i tak w pustym prawie kościele wolę śpiewać „Alleluja”

i „Te Deum” niż „Święty Boże! Święty mocny…!”

Koronka do Miłosierdzia Bożego o ustanie pandemii - dzień XXIV.
Dzień III Nowenny przed Świętem Miłosierdzia.
 12.04.2020r.

1/1

Biegałem najpierw wokół szkoły z kolegami z klasy. Potem zacząłem biegać w lesie, w parkach i wzdłuż ulic. Ale do grobu nie biegałem nigdy!

Dziś wybieram się w wirtualny marszobieg z Janem i Piotrem (zob. J 20, 1-9). Chciałbym być pierwszy, jak młody Jan.

Ale w tym wieku bliższy mi staje się Piotr – trochę przebiegnie, więcej przejdzie.

Celem tego biegu jest pusty grób, nie podium za linią mety. Zwycięzcą nie jest ten, co pierwszy ją przekroczy, ale Jezus,

który wyszedł Boską mocą z grobu.

A ja, niezależnie od tempa tego marszobiegu, mogę i chcę być świadkiem Jego zwycięstwa. Mogę i chcę cieszyć się udziałem w Jego triumfie. Ks. Tomasz Falak.

Wielka Sobota.
11.04.2020r.
 
Wigilia Paschalna

Jak owocnie przeżyć Wigilię Paschalną? Wybierzmy na nowo wiarę, którą Bóg nam objawia w swoim Kościele!

Mamy trudność z wyborem – powinien być pozytywny, nie może być tylko bierną zgodą.

Mamy trudność z Kościołem, bo czasem jak zepsuty telewizor nie jest w stanie pokazać dobrego przekazu.

Ale w historii zbawienia Pan Bóg poradził sobie z różnymi trudnościami, o czym słyszymy dziś w rozbudowanej liturgii Słowa.

Dlaczego zatem nie poradziłby sobie z tymi trudnościami, które my dziś mamy?

Ks. Tomasz Falak

1/1
Koronka do Miłosierdzia Bożego o ustanie pandemii - dzień XXIII.
Dzień II Nowenny przed Świętem Miłosierdzia.
 10.04.2020r.

1/1
Wielki Piątek. 10.04.2020r.
Liturgia Męki Pańskiej.

1/2

„Jest taki dzień, co zaczyna się od zmroku” nucę sobie przed Wigilią Bożego Narodzenia.

A Wielki Piątek osiąga swój szczyt o 15.00 – w Godzinie Miłosierdzia.

Tak jak dostosowuję swoje przejazdy

przez miasto, by uniknąć „godzin szczytu”,

jak mobilizuję się do modlitwy

w określonych porach dnia, tak chciałbym,

by godzina 15.00 była zawsze dla mnie ważna jako moment śmierci Boga i Człowieka w jednej Osobie.

Skoro pamiętam o godzinie 21.37 i o 8.41, to tym bardziej o 15.00 powinienem wspomnieć Tego,

kto oddał swe życie,

by zbawić i mnie, i cały świat.

Ks. Tomasz Falak.

Mimo opustoszałych ulic i mniejszego ruchu samochodów myślę o godzinach przedświątecznego szczytu.

Gdy mówię: „godzina szczytu”, natychmiast rodzi się we mnie skojarzenie z korkami na ulicach.

Gdy zdaję sobie sprawę, że „dzień osiągnął połowę, nadsłuchuję, czy biją dzwony (dziś nie biją)

na „Anioł Pański”,

albo odmawiam brewiarzową „godzinę południową”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego o ustanie pandemii - dzień XXIII. Dzień II Nowenny przed Świętem Miłosierdzia.
 10.04.2020r.

1/1
Wielki Czwartek. Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
09.04.2020r.

Są dziś izolowani wierni,

którzy nie pojawią się na Mszy Wieczerzy Pańskiej: chorzy, poddani przymusowej czy dobrowolnej kwarantannie,

młodzież, dzieci.

Tęsknimy za nimi i oni za nami pewnie też.

Ale są też izolowani księża: w domach księży emerytów, w szpitalach,

a nawet w więzieniach…

Jeśli my za nimi nie zatęsknimy, choćby tylko tego wieczoru, to nie zdziwmy się, gdyby oni przestali tęsknić za nami.

Ks. Tomasz Falak.

1/2
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Dzień XX.
 07.04.2020r.
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Dzień XXI.
 08.04.2020r.
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Dzień XIX.
 06.04.2020r.
NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ 
05.04.2020R.
Wystrój świątyni 
1/1
To była dziwna niedziela.
Co roku odbywają się
radosne procesje z palemkami. Kościół wypełnia się po brzegi wiernymi. 
W tym roku, ze względu na epidemię  przeszywający smutek panował w sercach tych, którzy mogli przyjść na Eucharystie. Ci co pozostali w domach, mieli możliwość uczestnictwa we wspólnej modlitwie podczas transmisji
Mszy św. o godz. 11:00.  Zachęcamy do łączności z nami
poprzez podane media na stronie.

1/1
XVIII dzień Koronki
do Bożego Miłosierdzia
o ustanie pandemii.
04.04.2020r.
Rozważania Różańcowe
w Pierwszą Sobotę Miesiąca. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
XVII dzień Koronki
do Bożego Miłosierdzia
o ustanie pandemii.
03.04.2020r.
Rozważania Drogi Krzyżowej.
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
XVII dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia
o ustanie pandemii.
03.04.2020r.
Rozważania Drogi Krzyżowej.
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
XVI dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia
o ustanie pandemii.
02.04.2020r.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
XV dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia
o ustanie pandemii.
01.04.2020r.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
XIV dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia
o ustanie pandemii.
31.03.2020r.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
XIII dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia
o ustanie pandemii.
30.03.2020r.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
V Niedziela Wielkiego Postu.
29.03.2020r.
O godz. 11:00, transmitowaliśmy Mszę św. za pomocą mediów społecznościowych. 
Dziękujemy za wspólną modlitwę i łączenie się z nami każdego dnia na modlitwie.
Dziękujemy za otrzymywane ofiary na konto parafii 
oraz za wszelkie słowa, które docierają do nas, mówiące o tęsknocie za parafią 
i modlitwą w naszej świątyni. 
Mamy nadzieję, że ta świątynia już niedługo wypełni się ponowie wiernymi.
 

1/1
XII dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii.
28.03.2020r.
V Niedziela Wielkiego Postu.
29.03.2020r.
O godz. 11:00, transmitowaliśmy Mszę św. za pomocą mediów społecznościowych. 
Dziękujemy za wspólną modlitwę i łączenie się z nami każdego dnia na modlitwie.
Dziękujemy za otrzymywane ofiary na konto parafii 
oraz za wszelkie słowa, które docierają do nas, mówiące o tęsknocie za parafią 
i modlitwą w naszej świątyni. 
Mamy nadzieję, że ta świątynia już niedługo wypełni się ponowie wiernymi.
 

1/1
XI dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii.
27.03.2020r.
Godzina Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
Dziesiąty dzień - kościół zamknięty. 
Duchowieństwo trwa w świątyni na modlitwie, 
łącząc się poprzez transmisję z wiernymi.
 
Zapraszamy od poniedziałku do soboty na transmisję modlitwy o godz. 15:00.
 
Rozważania Drogi Krzyżowej.

1/1
O godz. 17:30, transmitowaliśmy
Rozważania Drogi Krzyżowej, przygotowane
i odczytane przez Ks. Tomasza.
Przeżywaliśmy nabożeństwo
wraz ze św. Franciszkiem Salezym.
X dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii.
26.03.2020r.
Godzina Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
Dziesiąty dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia, po raz pierwszy odbył się w zamkniętym kościele. Liczba osób została ograniczona do 5 osób. 
Na modlitwie więc trwali kapłani i siostry zakonne, 
łącząc się poprzez media z wiernymi. 
Zapraszamy od poniedziałku do soboty na transmisję modlitwy o godz. 15:00.
 
IX dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii.
25.03.2020r.
Godzina Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
Dziewiąty dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia, po raz pierwszy odbył się w zamkniętym kościele. Liczba osób została ograniczona do 5 osób. 
Na modlitwie więc trwali kapłani i siostry zakonne, 
łącząc się poprzez media z wiernymi. 
Od teraz tak, będzie każdego dnia. 
Zapraszamy od poniedziałku do soboty na transmisję modlitwy o godz. 15:00.
 
VIII dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii.
24.03.2020r.
Godzina Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
Ósmy dzień wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Dziś zabrzmiał komunikat, który zasmucił wiele osób.
Usłyszeliśmy, że rozpoczyna się od jutra  kolejny etap walki  z pandemią.
Polega on  na ukryciu się we własnych domach.
Wychodzić można, wyłącznie w niezbędnych sprawach. Minister Zdrowia wydał zarządzenie,
że liczba osób uczestniczących w jakichkolwiek zgromadzeniach, w tym liturgicznych,
została zmniejszona z 50 osób na 5 osób.
 
Dlatego też nie będzie możliwości  uczestniczenia w Eucharystii. Mogą być tylko osoby niezbędne i odpowiedzialne za kościół,
takie jak ksiądz, zakrystianka, pan kościelny.
Wierni mogą być tylko ci, którzy zamówili daną intencję Mszy św. Kuria Łódzka,
także wydała komunikat  w związku z decyzją ministra.  
Chowamy się ale Pan Jezus jest z nami, zapraszamy aby łączyć się dalej z nami poprzez transmisję on line. 
Od 15:00 do 16:00 - Adoracja on line i Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 
Księża po koronce, oczekiwali w tym czasie adoracji na penitentów. Codziennie transmisja on line od 15:00 do końca Koronki.
 
VIII dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii.
24.03.2020r.
Godzina Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
Ósmy dzień wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Dziś zabrzmiał komunikat, który zasmucił wiele osób.
Usłyszeliśmy, że rozpoczyna się od jutra  kolejny etap walki  z pandemią.
Polega on  na ukryciu się we własnych domach.
Wychodzić można, wyłącznie w niezbędnych sprawach. Minister Zdrowia wydał zarządzenie,
że liczba osób uczestniczących w jakichkolwiek zgromadzeniach, w tym liturgicznych,
została zmniejszona z 50 osób na 5 osób.
 
Dlatego też nie będzie możliwości  uczestniczenia w Eucharystii. Mogą być tylko osoby niezbędne i odpowiedzialne za kościół,
takie jak ksiądz, zakrystianka, pan kościelny.
Wierni mogą być tylko ci, którzy zamówili daną intencję Mszy św. Kuria Łódzka,
także wydała komunikat  w związku z decyzją ministra.  
Chowamy się ale Pan Jezus jest z nami, zapraszamy aby łączyć się dalej z nami poprzez transmisję on line. 
Od 15:00 do 16:00 - Adoracja on line i Koronka do Bożego Miłosierdzia.
 
Księża po koronce, oczekiwali w tym czasie adoracji na penitentów. Codziennie transmisja on line od 15:00 do końca Koronki.
 
VII dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii.
23.03.2020r.
Godzina Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Show More
Siódmy dzień wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia.
 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
Księża po koronce, oczekiwali w tym czasie adoracji na penitentów. Codziennie transmisja on line od 15:00 do końca Koronki.
 
IV Niedziela Wielkiego Postu. II niedziela z dyspensą.
Zapraszamy do wysłuchania homilii,
wygłoszonej
przez ks. Proboszcza Tadeusza Webera.
Show More
W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, do świątyni przybywało na Eucharystię około po 15 osób. Komunia św. została udzielona wyłącznie na rękę.
Na koniec zabrzmiał uroczysty hymn błagalno-pokutny (Suplikacja).
 
Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego - Wierzę Panie mówi, ten co odzyskał wzrok w dzisiejszej Ewangelii, uznał i pokochał i oddał Mu chwałę.
My odrodzeni przez Sakrament Chrztu św. otrzymaliśmy nowe życie i nowe widzenie świata, Boga i ludzi. Bądźmy dziećmi światłości
i żyjmy w świetle Bożych przykazań, żyjmy drogą Ewangelii, która wskazuje nam drogę.
Pan jest moim Pasterzem - nasze życie wygląda jak ciemna dolina i tak łatwo ulegamy lękowi, ale jeśli wierzymy że Pan jest z nami,
to przeprowadzi nas przez wszystkie niebezpieczeństwa i trudności.
Nam trzeba tylko uwierzyć, wyznać wiarę i zaufać do końca, że to Jezus jest jedynym Zbawicielem świata.
VI dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii.
21.03.2020r.
Godzina Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Show More
Szósty dzień wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia już za nami.
Każdego dnia ksiądz Tomasz Falak, czyta między częściami koronki rozważania, które przyczyniają się do przemiany serc i głębszej modlitwy o Boże Miłosierdzie.
 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
Księża po koronce, oczekiwali w tym czasie adoracji na penitentów. Codziennie transmisja on line od 15:00 do końca Koronki.
 
V dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii. 
20.03.2020r.
Godzina Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Show More
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
20 marca piąty dzień trwaliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu od godziny 15:00 do 17:00.
Odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego,
transmitując ją poprzez media. 
Zachęcamy by w ten sposób łączyć się z nami na modlitwie osobom, które nie mogą przybyć do świątyni.
Po modlitwie podczas adoracji, księża oczekiwali na penitentów w konfesjonałach.
 
Rozważania Drogi Krzyżowej.
Show More
Nasza codzienność w tym czasie zagrożenia epidemicznego wymaga wielu wyrzeczeń.
Kościół nasz jest otwarty
i odbywają się w nim nabożeństwa zgodnie z przestrzeganiem wyznaczonych zasad. 
Dlatego też, Droga Krzyżowa była dziś w ie co inny sposób przeżywana przez nas.
Kapłan z panem kościelnym przechodzili ze stacji do stacji,
a wierni pozostali w wyznaczonych dla niech miejscach w ławkach.
Nabożeństwo można było przeżywać łącząc się przez media na żywo.
Zapraszamy do przeżycia tego nabożeństwa w nagraniu podanym na stronie.
IV dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii. Uroczystość św. Józefa.
19.03.2020r.
Godzina Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Show More
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
Księża po koronce, oczekiwali w tym czasie adoracji na penitentów. Codziennie transmisja on line od 15:00 do końca Koronki.
 

Dziś na Eucharystię

przybyła garstka wiernych. 

Homilię wygłosił ks. Tomasz Falak.

Msza św. o godz. 18:00
Czwarty dzień trwaliśmy o godz 15:00 na koronce do Bożego Miłosierdzia. 
Dziś przeplatane modlitwą były słowa o św. Józefie. Zapraszamy do wysłuchania.
Koronkę poprowadził ks. Tomasz Falak.
 
 
Show More

W homilii usłyszymy - Odkryłem dziś, że wspólnym elementem wszystkich czytań biblijnych przypisanych na uroczystość św. Józefa są relacje między poszczególnymi osobami.

Dawid w relacji z Bogiem i z tego rodu pochodził św. Józef. Relacja Józefa z Jezusem. Jezus w relacji z Bogiem. Przyjrzyjmy się naszym relacją, nie tylko w małżeństwie ale relacji rodziców z dziećmi.

Jaka jest relacja z Bogiem. Czy jest najważniejsza. Czy z tej relacji wypływają wszystkie inne relacje w naszym życiu. Pomimo, że kościoły opustoszały to Pan Bóg zaprasza nas abyśmy szczególnie teraz wchodzili w relację z Nim: głębsze, bardziej intymne i osobiste relacje, pogłębione.

Chciejmy być w sprawach Ojca. Podporządkujmy się nie tylko ludzkim relacją, ludzkim przepisom, podporządkujmy się Bożym propozycjom. Bogu, który chce być blisko z nami.

III dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii.
18.03.2020r.
Godzina Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Show More
Dziś po raz trzeci trwaliśmy
na adoracji Najświętszego Sakramentu.
Codziennie o godz. 15:00 odmawiana jest Koronka
do Miłosierdzia Bożego.
Koronkę poprowadził ks. Tomasz Falak.
 
 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
Księża po koronce, oczekiwali w tym czasie adoracji na penitentów. Codziennie transmisja on line od 15:00 do końca Koronki.
 
II dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii.
17.03.2020r.
Godzina Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Show More
Dziś po raz drugi trwaliśmy
na adoracji Najświętszego Sakramentu.
Codziennie o godz. 15:00 odmawiana jest Koronka
do Miłosierdzia Bożego. Dziś do świątyni przybyło kilka osób.
Koronkę poprowadził ks. Tomasz Falak.
 
 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Na żywo codziennie o 15:00.
Księża po koronce, oczekiwali w tym czasie adoracji na penitentów. Codziennie transmisja on line od 15:00 do końca Koronki.
 

Dziś na Eucharystię przybyło kilka osób. 

Komunia udzielona została

wyłącznie na rękę.

Pod koniec każdej Mszy św.

została odśpiewana suplikacja.

Show More
Msza św. o godz. 17:00
I dzień Koronki do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii.
16.03.2020r.