• Facebook
  • YouTube
MSZE ŚWIĘTE

W niedziele i święta:

 

7:30,

9:30,

11:00-dzieci,

12:30-suma,

18:00

W tygodniu:

7:00-w kaplicy

Matki Bożej,

 

17:00-od września

do czerwca,

18:00-wieczorna

NABOŻEŃSTWA
Niedziela-17:30,
Środa - Nowenna
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
17:30
 
Okresowe
Październik-różańcowe
17:30
Maj- ku czci Matki Bożej
17:30
Czerwiec- ku czci
 Najśw. Serca Jezusowego
17:30
 
Wielki Post
Niedziele -Gorzkie Żale
17:15
Piątki - Droga Krzyżowa
17:30 z udziałem dzieci,
18:30 dla ogółu wiernych

Teksty modlitw 

do których zachęcają

nasi kapłani.

Stosujmy się do zarządzeń Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski:
( więcej informacji)

 W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

ZAPOWIEDZI  TRANSMISJI I WYDARZEŃ  

Msza św. o godz. 11:00

04/07/2020

TRANSMISJA LIVE. Wszystkich, którzy ze względu na stan pandemii obawiają się o swoje zdrowie lub chorują, serdecznie zapraszamy do łączności z nami poprzez media.  Gdyby zaistniały jakieś problemy z transmisją, prosimy o przełączenie na stronę podaną tutaj: https://www.facebook.com/mbzlodz/live/

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

4 CZERWCA o godz. 18:00, zgodnie z zachowaniem norm epidemicznych, zostanie udzielony Sakrament Bierzmowania grupie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

03/06/2020

Please reload

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
31.05.2020r.
Transmisja Mszy św. o godz. 11:00

1/1
Msza św. o godz. 11:00

Duch Święty, który szczególnie dziś przychodzi do nas jest pełen darów.  Dar mądrości – by rozróżniać co dobre a co złe. Dar Rozumu - by ożywić naszą wiarę

ale także naszą nadzieję. Dar Miłości – rozbudza dar rozumu, by poznawać wolę Pana Boga, który jest miłością i chce byśmy na co dzień tą miłością żyli.

Dar Rady – byśmy nie błądzili po bardzo zagmatwanych drogach naszego życia i pomagali innym w podążaniu za dobrem. Dar Umiejętności – byśmy potrafili właściwie korzystać z dóbr doczesnych. Dar Męstwa – byśmy w przeciwnościach losu nie odłączyli się od Boga i Jego Miłości.  Dar Pobożności – byśmy potrafili wypełniać wolę Bożą w naszym życiu. Dar Bojaźni Bożej – byśmy z miłości do Boga powstrzymywali się przed grzechami

i w zaufaniu szli za tym co On wskazuje jako dobro dla nas.

Otwórzmy szeroko serca na przyjęcie Darów Ducha Świętego. Ofiarujmy Mu naszą wolę, nasz rozum i serce, uczucia.

To jest owo otwarcie się na Ducha Świętego i na wszystkie dary, które On nam ofiarowuje.

U świętego Pawła czytamy, że Duch Święty, rozlany jest w naszych serach jako miłość.  Niech ta miłość objawia się w naszej codzienności.

Otwórzmy nasze umysły, aby być wiernymi natchnieniom Ducha świętego i kierowali się podpowiedziami,

które nam sugeruje w codziennych sytuacjach naszego życia.

Święty Paweł mówi w liście do Galatów, mówi owocem Ducha, jest miłość, radość, pokój, dobroć, cierpliwość, łagodność, wierność, opanowanie, uprzejmość.

Chciejmy przyjąć Ducha Świętego z otwartym sercem i umysłem, ofiarujmy Mu naszą wolę,  aby zawsze rodzić Jego owoce życia w nas,

ubogacać się nimi i dzielić się z innymi.

I niech wreszcie Duch Święty zespoli nas z Panem Jezusem, którego pokarmem jest pełnić wolę Ojca i który pragnie byśmy też tą wolę wypełniali.

Niech nasza wola będzie uległa woli Ducha Świętego, aby przyjmując Jego dary wydawaliśmy Boże owoce życia w nas.

  
NA SKRÓTY
VII Niedziela Wielkanocna. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
24.05.2020r.
Podczas Mszy św. o godz. 11:00, modliliśmy się w intencji naszej kochanej Siostry Zuzanny z racji Jej imienin.  Pomimo panującej pandemii wiele osób przybyło do świątyni by modlić się za Siostrę,
a także wiele zgromadziło się przed komputerami
i łączyło się modlitewnie z parafią poprzez transmisję.
Transmisja Mszy św. o godz. 11:00

1/1
Msza św. o godz. 11:00
Podczas Mszy św. o godz. 11:00, został udzielony Sakrament Chrztu świętego dziecku, które poprzez niego, dołączyło do grona dzieci Bożych.
KANCELARIA

KANCELARIA CZYNNA

W DNI ROBOCZE

16:00-18:00

 

W SOBOTY

09:00-11:00

 

W NIEDZIELE

NIECZYNNE

Lipiec-Sierpień

kancelaria w soboty nieczynna

    Telefon czynny  

w godzinach

urzędowania kancelarii

42- 637-13-27

 

Kancelaria znajduje się

z tyłu kościoła

po drugiej stronie ulicy.

1/3
KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE
Parafia nie orgaznizuje  kursów przedmałżeńskich. Wszelkie infomacje
na http://www.csr.org.pl/
Wiosna wokół świątyni

1/1
Adoracja Najświętszego Sakramentu on line
Msza św. z prywatnej kaplicy Abp Grzegorza Rysia.
7:30
KAPLICA CUDOWNEGO OBRAZU
100 - lecie urodzin Świętego Jana Pawła II.
18.05.2020r.
18 maja o godz. 18:00. odbyły się Msze św. w dwóch ważnych intencjach. 
Msze św. dziękczynne: z racji 100 urodzin Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II,
oraz z okazji 40 rocznicy święceń kapłańskich Ks. Henryka Krzoska.

1/1

1/2
VI Niedziela Wielkanocna.
17.05.2020r.
Msza św. o godz. 11:00
Transmisja Mszy św. o godz. 11:00

1/1
Osób on line:
STATYSTYKA
Archiwum wydarzeń
POLECAMY
przy naszej świątyni
sl.png
Transmisje za nami:
II dzień Oktawy Wielkiej Nocy. Poniedziałek Wielkanocny. Msza św. o godz. 12:30.
13.04.2020r.
II dzień Oktawy Wielkiej Nocy. Poniedziałek Wielkanocny. Msza św. o godz. 12:30.
13.04.2020r.
II dzień Oktawy Wielkiej Nocy. Poniedziałek Wielkanocny. Msza św. o godz. 11:00.
13.04.2020r.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msza św. o godz. 07:30. 12.04.2020r.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msza św. o godz. 12:30. 12.04.2020r.
V Niedziela Wielkanocna.
10.05.2020r.
Msza św. o godz. 11:00

Kilka dodatkowych myśli o drodze, prawdzie i życiu

Pan Jezus mówi o sobie, że jest drogą i prawdą, i życiem (J 14, 6). I to już jest dla nas Dobra Nowina, bo gdy czujemy się zagubieni, oszukiwani, i gdy boimy się o nasze zdrowie,

a nawet życie, mamy w Kimś to, czego pragniemy.

Zauważmy również, że droga, prawda i życie mają coś wspólnego ze sobą. Łączy je to, że pochodzą z zewnątrz człowieka, ale w jakimś sensie stają się jego częścią.

Każdy z nas podejmuje jakąś drogę, która prowadzi z miejsca jego aktualnego pobytu do punktu docelowego. Mówimy na przykład, że idziemy do szkoły, do pracy, do kościoła,

ale te drogi sprawiają, że jesteśmy uczniami, pracownikami, chrześcijanami.

Prawdy szukamy na zewnątrz siebie, ale gdy ją przyjmujemy, zaczyna pełnić rolę sumienia. W świetle tego wewnętrznego głosu jesteśmy w stanie ocenić, co jest dobre, a co złe.

Życia nikt sam sobie nie może dać. Ale kiedy już się nim cieszy, może o nie dbać i może je przekazywać.

Pan Jezus jest takim darem. Przychodzi z zewnątrz, od Ojca, ale staje się częścią nas – zwłaszcza w Eucharystii.

Co mam, czego bym nie otrzymał? Jakich darów, którymi się cieszę, jeszcze nie uzewnętrzniłem?

                                                                                                                                                   Ks. Tomasz Falak

Transmisja Mszy św. o godz. 11:00

1/1
Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona Polski.
8 maj 2020r.
Msza św. o godz. 17:00

O zbieżności nauczania i postaw, tym razem u Dobrego Pasterza i św. Stanisława ze Szczepanowa

Rozważam liturgiczne teksty, jakie Kościół daje w dzisiejszą uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W brewiarzu czytam fragment wspomnianego wczoraj Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła (1 P 5, 1-3), a podczas Mszy św. – wskazówki św. Pawła Apostoła skierowane do starszych (biskupów i prezbiterów) Kościoła w Efezie (Dz 20, 28-32). Ewangelia o Dobrym Pasterzu (J 10, 11-16) nawiązuje z jednej strony do postaci św. Stanisława, z drugiej – do ostatniej niedzieli. I tak Słowo Boże umiejscawia nas w tej samej czasoprzestrzeni z Panem Jezusem,

Apostołami Piotrem i Pawłem oraz z jednym z pierwszych polskich męczenników, św. Stanisławem.

Podobnie jak dzisiaj czczony Patron Polski, mam naśladować Dobrego Pasterza, który daje swoje życie za owce. Ale i współczesne owce, jak w XI wieku,

kiedy żył św. Stanisław, powinny poznawać swego Pana, a przez Niego w Duchu Świętym samego Boga Ojca.

I dziś są takie owce, które jeszcze albo już nie należą do owczarni Chrystusa. Wzorując się na Panu Jezusie, Apostołach Piotrze i Pawle,

i innych świętych pasterzach, mam je przyprowadzić do pełnej wspólnoty Kościoła.

Wiem, że nie jest to łatwe zadanie, ale nie mogę go nie podjąć, bo stałbym się jedynie najemnikiem, który wycofuje się z umowy o pracę,

gdy ta okazuje się dla niego zbyt uciążliwa. Dobrze, że mam wzór i pomoc w osobie św. Stanisława.

                                                                                                                  Ks. Tomasz Falak

Nabożeństwo Majowe
Transmisja Mszy św. o godz. 17:00
i Nabożeństwa Majowego.

1/1

1/2
IV Niedziela Wielkanocna. Dobrego Pasterza.
03.05.2020r.

1/1
Msza św. o godz.11:00

Pan Jezus objawił się nam jako Dobry Pasterz (zob. J 10, 1-18). Ale po swoim zmartwychwstaniu powierzył swą pasterską pieczę św. Piotrowi, używając znamiennych słów: „Paś baranki moje! Paś owce moje” (J 21, 15-17).

Św. Piotr stał się zatem pierwszym po Jezusie Pasterzem Kościoła. Do czego nas dziś wzywa?

W dzisiejszych czytaniach mszalnych zwraca się do nas językiem mówionym i pisanym. We fragmencie Dziejów Apostolskich głosi z odwagą, że Jezus jest i Panem,

i Mesjaszem oraz wzywa nas do nawrócenia. Być może dlatego, że przestaliśmy traktować Jezusa jako naszego osobistego Pana i Mesjasza?

Ale mówi także, że prawdę o Panu Jezusie, Zbawicielu świata mamy przekazać następnym pokoleniom i tym, „którzy są daleko, a których Pan powoła”

do wspólnoty ze sobą przez sakrament chrztu (zob. Dz 2, 14a i 36-41).

Św. Piotr jako Pasterz Kościoła pisze w swoim pierwszym liście, że jesteśmy powołani do znoszenia cierpień na wzór Pana Jezusa – bez złorzeczeń i gróźb,

ale cierpliwie i z ufnością wobec Boga Ojca (zob. 1P 2, 20b-25).

Tyle dziś treści do rozważenia! Ale to przecież nie jedyny Pasterz, którego teksty warto słuchać i czytać, by wiedzieć co mamy dziś czynić jako Lud Boży,

by nie błądzić jak bezpańskie owce. A ja kogo słucham i czyje teksty czytam najczęściej?

                                                                                                                                                Ks. Tomasz Falak.

1/1
Nabożeństwo Majowe

1/1
Msza święta o godz. 18:00.

Co roku, 3 maja, nasza Asysta Parafialna przeżywa swoje święto. Tego dnia odbywa się Msza św. w intencji członków asysty. Na Mszy zostały złożone dary ofiarne. Ks. Proboszcz podczas homilii, podkreślił jak ważną i cenną rolę pełnią Ci, którzy należą do tej wspólnoty, zachęcając nowe osoby do przyłączenia się do niej.

1/1
Uroczystość NMP Królowej Polski
02.05.2020
Msza św. o godz.11:00

"Gdybym miał napisać dziś większe dzieło o Maryi jako Matce i Królowej, podzieliłbym je na cztery rozdziały.

Naszkicuję jedynie ich treść licząc, że resztę dopiszemy kiedyś wspólnie…

Rozdział I – Maryja w dziejach ludzkości.

Staję pod Krzyżem Nowego Adama, Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka, by spotkać tam Jego Matkę, 

 Maryję – Nową Ewę. Czując jak św. Jan Apostoł szczególną miłość konającego Pana i Nauczyciela, przyjmuję Jego Testament: „Oto Matka Twoja”.

Rozdział II – Maryja Królową Polski.

Razem z królem Janem Kazimierzem oddaję Maryi moją Ojczyznę i proszę Ją o szczególną opiekę nad wszystkimi

i wszystkim, co Polskę stanowi. I ja nazywam Maryję moją Królową i Królową całej mojej Ojczyzny.

Rozdział III – Maryja moją Matką.

W historię mojej Ojczyzny wpisują się również wydarzenia z mojego życia. Po śmierci mamy pomyślałem, że odtąd Maryja będzie moją Mamą. Nie przestałem być synem, nie przestałem być dzieckiem Boga!

Rozdział IV – Maryja jako nasza Matka i Królowa dziś i jutro.

Mam nadzieję, że i Ty masz swoją historię osobistych relacji z Jezusem i Jego Matką. Niezależnie od tego,

jak odkryłeś, że Maryja może być i Twoją Królową, zabierzmy Ją razem do naszej teraźniejszości i w naszą przyszłość.

Jeśli dla Ciebie i dla mnie będzie Ona przede wszystkim Matką, co staniemy się dla siebie bardziej braterscy. Zgoda?"

Kościół przeżywał dziś Uroczystość NMP Królowej Polski przeniesione z 3 maja, z racji że uroczystość przypadała

w IV Niedzielę Wielkanocną.

Podczas każdej Mszy św. liturgia bogata była w śpiewy o Matce Bożej a homilie bogate w treści o Niej. 

Mszę św. o godz. 11:00, odprawił  i homilię wygłosił

Ksiądz Tomasz Falak, który powiedział w niej:

III Niedziela Wielkanocna. 
26.04.2020r.
Msza św. o godz.11:00

1/1

Dziś do świątyni nareszcie mogło przybyć więcej wiernych. Kapłani na każdej Mszy św. wdzięczni byli za ich przybycie i wyrażali swą radość 

z ponownego spotkania po tak długim czasie. O godz. 11:00, odbyła się transmisja Mszy św. z naszej świątyni,

którą odprawił i homilię wygłosił ks. Tomasz Falak

.  W homilii powiedział:

Chciałbym towarzyszyć Ci w imieniu Pana Jezusa Zmartwychwstałego.

Zanim Go razem rozpoznamy po łamaniu chleba, spróbuję jak On sprowokować Cię do powiedzenia wszystkiego, co Cię boli i smuci.

Ciekaw jestem, jak minęły Ci tegoroczne święta wielkanocne. Na pewno dotarły do Ciebie słuchy, że grób Pana Jezusa jest pusty.

Może nawet udało Ci się spotkać kogoś, kto twierdzi, że Jezus żyje. Czy to robi na Tobie wrażenie?

Jakie były Twoje nadzieje: że pandemia cudownie ustanie w Wielki Piątek?,

że w Niedzielę Wielkanocną będzie można pospacerować w miłym gronie, bo było tak ciepło i słonecznie?

A może masz większe oczekiwania, które dotąd się nie doczekały urzeczywistnienia? Powiedz, czym żyjesz? O czym najczęściej myślisz?

Jakie są Twoje niespełnione marzenia?

Tęsknisz za Jezusem! Tak, to dlatego tu jesteś. Chcesz doświadczyć Jego obecności, usłyszeć Jego słowa, może i te, które zapewniają,

że On odpuszcza Twoje grzechy. Chcesz poczuć w swoich nienaturalnie zakrywanych ustach smak Jego Ciała.

To dobrze! On też i Ciebie tu przyprowadził, bo lubi być z Tobą.

Co zrobisz, jak stąd pójdziesz? Wrócisz do swoich, do swego domu, do swoich obowiązków. I dalej będziesz tęsknić?

Czy On, Jezus, zaspokoi Twoje najgłębsze pragnienia? Czy wyjdziesz ze świątyni z innym sercem, już nie bolejącym i smutnym,

a pałającym radością i entuzjazmem.

Co On musi jeszcze dla Ciebie zrobić, by przemienić Cię, jak owych uczniów z Emaus?

Rozważania Drogi Krzyżowej autorstwa naszych kapłanów.
(kliknij na zdjęcie poniżej)
DSC_0201.jpg
unnamed.jpg
KATECHEZY DLA DZIECI
Przeżyj duchowo
Drogę Krzyżową dla dzieci .
EWANGELIA na:
Niedziela
Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego.

1/3
II Niedziela Wielkanocna.
Święto Bożego Miłosierdzia. 
Msza św. o godz. 11:00.
19.04.2020r.

1/4
II dzień Oktawy Wielkiej Nocy. Poniedziałek Wielkanocny. Msza św. o godz. 11:00.
13.04.2020r.

1/8

1/20
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msza św.
o godz. 07:30.

1/10
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msza św.
o godz. 11:00.

1/4
Koronka do Miłosierdzia Bożego o ustanie pandemii - dzień XXIV.
Dzień III Nowenny przed Świętem Miłosierdzia.
 12.04.2020r.

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

W naszym Sanktuarium

w kaplicy

Matki Bożej Watykańskiej

w każdą środę

o godzinie 17:30,

odbywa się

Nowenna

do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy.

 

Intencje na nowennę, 

można wrzucić do puszki

z napisem prośby i ofiary. 

Zachęcamy do przybycia

na nowennę

przed cudownym obrazem

Matki Bożej Watykańskiej.

Obraz jest darem Ojca Świętego Jana Pawła II z Polskiej kaplicy na Watykanie.

Ulice należące do parafii:

 

6 Sierpnia – nr parzyste od 22 do 98

 

 

Celna - domy jednorodzinne

 

 

Dembińskiego - za dworcem: domy jednorodzinne

 

 

Gdańska – nr nieparzyste od nr 73 do nr 145

i parzyste od nr 138 do 158

 

 

Kajakowa – domy jednorodzinne

 

 

Karolewska – nr nieparzyste od 3 do 43

i parzyste od 2 do 42

 

Kopernika - nr parzyste od nr 18 do 74

i nr nieparzyste od nr 19 do 67/69

 

Lipowa - nr nieparzyste od 49 do 87

i nr parzyste od 38 do 82

 

 

Łąkowa - nr nieparzyste od 1 do 27 D

i nr parzyste od 10 do 14

 

Norwida – domy jednorodzinne, 3/5 , 7, 8/10

 

Objazdowa – domy jednorodzinne

 

Pogonowskiego - nr nieparzyste od 57 do 87

 

Radwańska – nr nieparzyste od 39 do 69

 

Skłodowskiej-Curie od 4-36 ( obie strony)

 

Strzelców Kaniowskich – nieparzyste od nr 33/35 do 75

 

Struga - nr nieparzyste od 27 do 55

i nr parzyste od 32 do 88

 

Wileńska – domy jednorodzinne

 

Wygodna - 1,3,5 i 13/15, 26

i domy jednorodzinne za dworcem

 

Al. Włókniarzy - 222, 224, 226, 228,230,

232, 238, 238a, 240, 240a

 

Zamenhofa - od nr 21 do 38 ( obie strony )

 

Żeligowskiego - od nr 40 do 58 , od 43 do 43 F

 

Żeromskiego –  nr nieparzyste od nr 55 do 103

i nr parzyste od nr 40  do 110

 

Żubrowej - 21,23,25,27 i domy jednorodzinne

Na terenie parafii znajdują się:

1/1

1/1

1/1

Katolicka Szkoła

Kontemplacji i Ewangelizacji.

Szkoła to czas rocznej formacji przeznaczonej dla osób między 18 a 30 rokiem życia, posiadających już pewne doświadczenie życia chrześcijańskiego.

Ulica Łąkowa 42, stara plebania.

Ośrodek Pomocy Duchowej.

Misją Ośrodka jest służyć każdemu potrzebującemu,  rozmową otwartą na słuchanie, radą, rozeznaniem, modlitwą wstawienniczą, informacjami o pomocy specjalistycznej,

a w przypadku kapłanów także spowiedzią.

Ulica Łąkowa 42

Kościół Rektoralny Środowisk Twórczych.

Siedziba Teatru Logos

i Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej,

a  także Europejskiego Centrum Kultury "Logos". Na wyższych kondygnacjach kościoła znajduje się  Galeria ECK "Logos".

Ulica Marii Skłodowskiej-Curie 22.

1/1

1/1

1/1

Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Celem Caritas jest szerzenie

miłosierdzia chrześcijańskiego.

Wypełnia to w zakresie potrzeb duchowych

i materialnych człowieka.

Kieruje kościelną akcją charytatywną

w Archidiecezji Łódzkiej.

Ulica Gdańska 111

Ognisko Bożego Pokoju. 

Celem jest pomoc dzieciom i młodzieży

w rozwoju duchowym

i w nauce oraz formacja rodziców,

nauczycieli i wychowawców.

W kaplicy trwa wieczysta adoracja

Najświętszego Sakramentu.

Ulica Gdańska 85

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości.

Siostry pomagają ubogim i bezdomnym

w naszym mieście,

poprzez pomoc materialną i duchową.

Rozdają ciepłe posiłki, a także organizują

m.in. wigilie dla ubogich.

Ulica Andrzeja Struga 90a

W przypadku zbyt dużej strony, proszę skorzystać ze skalowania strony Ctrl +, Ctrl -

AKTUALIZACJA 01.06.2020r.

SANKTUARIUM MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ W ŁODZI

dekanat Łódź-śródmieście

Strona jest szyfrowana i posiada stosowny certyfikat.

     Lokalizacja

Parafia Rzymskokatolicka

MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ
w Łodzi

ul. Łąkowa 27

90-554 Łódź

E mail: parafiambz-1926@o2.pl

(kontakt do kancelarii)

konto bankowe:

PKO B.P.

Oddział 5 w Łodzi
12 1020 3408 0000 4902 0157 2288

W ramach ustawy z 25 maja 2018r. wejście do świątyni i uczestnictwo we wszelkich obrzędach liturgicznych, a także we wszelkich procesjach wychodzących z świątyni jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w postaci zdjęć i filmów wykonywanych przez osobę upoważnioną przez księdza Proboszcza na stronie parafii i fanpage parafii. Dane osobowe są wyłącznie w posiadaniu zarządcy strony i nie są przekazywane nigdzie, prócz wspomnianych form. Chyba, że osoby na zdjęciach wyrażą chęć, za zgodą autora zdjęć do ich wydania w formie innej niż wspomniane.

 

W przypadku większych uroczystości, osoby upoważnione przez księdza Proboszcza, będą wykonywać zdjęcia i filmy, które mogą być umieszczane na innych stronach internetowych. W ramach tej ustawy, istnieje prawo do bycia zapomnianym i zgodnie z nim, w przypadku odnalezienia siebie na zdjęciach istnieje możliwość zamazania twarzy lub usunięcia zdjęcia. W tej sprawie prosimy o kontakt z zarządcą strony parafialnej na której znajdują się zdjęcia.

Zdjęcia są własnością parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi i autora zdjęć. Wykorzystywanie zdjęć i kopiowanie do celów wszelakich bez zgody autora, surowo wzbronione.
Istnieje możliwość wynajęcia fotografa parafii na chrzty i inne uroczystości w naszej świątyni. Kontakt do zarządcy strony.
Właścicielem witryny jest Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. Stroną zarządza - Kamila Rudkowska - mbzlodz@gmail.com ( sprawy do zarządcy)